• Tewerkstelling
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ

Missie en visie

Een stevig fundament voor de Belgische bouwsector

 

Missie

Constructiv is een dienstverlenende organisatie van en voor de Bouwsector. Het betreft een fonds voor bestaanszekerheid, opgericht in de schoot van het Paritair Comité van het Bouwbedrijf (PC 124, hierna Paritair comité genoemd), dat er mede moet voor ijveren dat bouwbedrijven kunnen beschikken over de nodige bekwame bouwvakarbeiders, hetgeen een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats impliceert.

Hiertoe kennen de sociale partners van de sector aan Constructiv opdrachten toe in vier activiteitsdomeinen:

 • de toekenning van een waaier van aanvullende sectorale voordelen aan de arbeiders en de bouwbedrijven;
 • de ondersteuning van de strijd tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie;
 • de stimulering van het competentiebeheer, de loopbaanbegeleiding en de instroom in de sector;
 • de bevordering van het welzijn op het werk in de sector.

De overgrote meerderheid van deze opdrachten vloeien voort uit cao-afspraken tussen de sectorale sociale partners.

Visie


Constructiv heeft de ambitie om uit te groeien tot het expertisecentrum van de bouwsector voor alle materies die tot haar bevoegdheid behoren en om als dusdanig ook erkend te worden door alle stakeholders. Dit vereist een permanente aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening en een optimale beheersing door de medewerkers van hun vak.


Code inzake Corporate Governance

 
 • De code inzake de corporate governance van Constructiv vertrekt vanuit een definitie van de visie en de missie van Constructiv. Deze bieden een referentiekader en een houvast voor de handelingen en de beslissingen van iedereen betrokken bij de organisatie en vormen de basis voor de strategie op lange termijn.
  De code vult de statutaire bepalingen en het huishoudelijk reglement van Constructiv desgevallend aan en is een aanvulling op de Belgische wetgeving, maar mag in geen geval hiervan afwijken.

Snelle links