• Tewerkstelling
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ

Als arbeider aan de slag in de bouw

Wanneer arbeiders ervoor kiezen om aan de slag te gaan in de bouwsector, kunnen zij van heel wat voordelen genieten. Denk maar aan een jaarlijkse getrouwheidspremie, premies bij slecht weer, premies voor werken in moeilijke omstandigheden …

Alle informatie omtrent deze zaken kunt u terugvinden onder onze rubriek Voordelen en ondersteuning voor arbeiders.

Naast het klassieke bouwonderwijs zijn er nog kanalen om vacatures in te vullen. Sommige mensen gaan als bouwvakarbeider aan de slag nadat ze eerst actief geweest zijn in een andere sector. Voor deze carrièreswitch kan plaatsvinden, volgen zij eerst een omscholing door één van de opleidingspartners van Constructiv:

  • Versnelde technische basisopleiding
  • Extra trainingen in algemene vaardigheden

Indien men een kersverse bouwvakarbeider in dienst neemt, krijgt men naast de zekerheid dat deze persoon goed opgeleid is, ook tal van andere voordelen:

  • Korting op de patronale lasten of RSZ
  • Tot bouwvakarbeider omgeschoolde werkzoekenden krijgen een certificaat dat garantie biedt dat men een vakbekwame arbeider aanwerft