• Tewerkstelling
  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ

Beroepscompetentieprofielen

Om de opleiding van werkzoekenden af te stemmen op de realiteit van de bouwsector, stelt Constructiv beroepscompetentieprofielen ter beschikking van de opleidingspartners.

 

Beroepscompetentieprofielen (BCP)

De Beroepscompetentieprofielen van Constructiv worden opgesteld in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de sector. Een Beroepscompetentieprofiel beschrijft een beroep en de competenties die van een ervaren beoefenaar van het beroep verwacht worden. Er wordt telkens een definitie van het beroep gegeven en de inhoud en het beroepsdomein worden afgebakend.

Zie ook onze Beroepenfiches in de rubriek Publicaties.