• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

De leerovereenkomst

Overeenkomst alternerende opleiding

Er wordt in Vlaanderen één leerovereenkomst gebruikt waarbij je een leervergoeding krijgt. Dit is de overeenkomst alternerende opleiding, ook wel OAO genoemd.
 
Een OAO is de overeenkomst die de combinatie school-leerwerkplek mogelijk maakt. Er zijn drie ondertekende partijen: jij, de onderneming en je school.
 
Deze overeenkomst wordt zowel gebruikt voor duaal leren, voor leren en werken en voor de leertijd.

De leervergoeding:
Jouw vergoeding hangt niet samen met het aantal dagen dat je in de onderneming bent, maar is afhankelijk van je vooropleiding en studievoortgang. Je maandelijkse vergoeding wordt bepaald volgens de onderstaande tabel. De leervergoedingen worden regelmatig geïndexeerd. De onderneming en de school zorgen ervoor dat je steeds de correcte vergoeding ontvangt. Voor de meest recente bedragen raadpleeg je best de officiële website van de Vlaamse overheid.

Enkele aandachtspunten:
•    De bedragen zijn wettelijk vastgelegd en moeten door iedereen gevolgd worden.
•    Bij overschrijding van de spilindex stijgt ook de leervergoeding.
•    Sommige afwezigheden, zoals onbetaalde vakantie of ongewettigde afwezigheid, hebben een invloed op de leervergoeding. De leervergoeding zal dan lager liggen.
•    Leerlingen met een OAO hebben geen recht op getrouwheidszegels (eindejaarspremie). 
•    Overwerk is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Als leerling heb je recht op overloon en inhaalrust

Wat zijn je uren?
In de bouwsector wordt 40 uur per week gewerkt en dat geldt ook voor jou: door de combinatie van school en werk ben je in totaal 40 uur per week actief. Afhankelijk van waar je de theoretische lessen volgt (school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-centrum), ben je drie of vier dagen actief in een onderneming. De andere dagen word je op school verwacht.

Hoe zit het met vakantie?
Je hebt recht op de traditionele schoolvakanties (de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie), maar deze gelden als onbetaald verlof, tenzij je al betaalde verlofdagen en inhaalrustdagen hebt opgebouwd.

Als je per week meer dan 38 uren presteert, bouw je in de bouwsector inhaalrustdagen op. Deze opgebouwde dagen zorgen ervoor dat je toch voor enkele dagen een leervergoeding ontvangt tijdens de schoolvakanties. Je kan je inhaalrustdagen niet opnemen tijdens andere periodes dan schoolvakanties.

Wat in geval van ziekte?
Wanneer je ziek wordt, heb je vanaf één maand anciënniteit recht op de gewaarborgde leervergoeding. Je bouwt ook recht op een ziekte-uitkering op.