• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Een onderneming als leerwerkplek

Bij het zoeken naar een onderneming mag je enkele zaken zeker niet uit het oog verliezen:

•    De activiteiten van de onderneming moeten aansluiten bij de opleiding die je volgt op school: je kan bijvoorbeeld niet op school een opleiding metselaar volgen en een overeenkomst sluiten met een onderneming die gespecialiseerd is in grondwerken.
•    Een goede klik hebben met je mentor en de andere collega’s is belangrijk.
•    Denk na over je verplaatsingen: hoe ga je naar de werf: met de fiets, het openbaar vervoer, komen je collega’s je ergens oppikken?

Er zijn verschillende manieren om een onderneming te vinden:

•    Via je school
•    Via iemand in je familie of vriendenkring die voor een bouwonderneming werkt
•    Door op een vroegere stageplaats te vragen of zij geïnteresseerd zijn om jou een beroep aan te leren
•    Door je spontaan voor te stellen op een werf in je buurt en een goede indruk te maken
•    Maak je kandidatuur gratis bekend via de app Bildr.beOm een leerling te kunnen opleiden, moet de onderneming eerst erkend worden als leerwerkplek door Constructiv. Het verkrijgen van deze erkenning is de verantwoordelijkheid van de onderneming en de school.
 
Om erkend te worden moet de onderneming voldoen aan volgende decretale voorwaarden. De onderneming
  • moet op vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van een leerling mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsplan.
  • moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Deze vereiste van financiële draagkracht is ingegeven door een zorg van stabiliteit en continuering van de onderneming, zodat de leerling zijn opleiding in deze onderneming kan voleindigen. Het gaat hier bijvoorbeeld om solvabiliteit, economische leefbaarheid, en dergelijke meer.
  • mag geen veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen of die van die aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke veroordelingen of RSZ-veroordelingen.
De erkenningsaanvraag wordt ingediend door de school of door de onderneming, en wordt behandeld door Constructiv. Binnen de 14 dagen is de aanvraag behandeld.


Veilig aan de slag: goed om weten

De onderneming is verantwoordelijk
•    om na te gaan of je beschikt over het attest basisveiligheid (KB 7 april 2023)
•    voor je voorafgaandelijk gezondheidstoezicht
•    voor het afsluiten van je vereiste verzekeringen
•    voor een goed onthaal
•    voor een veilige leeromgeving
De onderneming wordt in deze zaken ondersteund door Constructiv.
Wanneer je zelf vragen hebt, kan ook jij terecht bij je regionaal Constructiv-kantoor.