• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Jouw mentor

De onderneming moet ook een mentor aanduiden die jou zal begeleiden op de werkvloer. Deze mentor moet ook aan enkele voorwaarde voldoen:
  • is van onberispelijk gedrag, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister - 596.2 (in te dienen bij de erkenningsaanvraag);
  • is minstens 25 jaar;
  • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep;
  • moet na de goedkeuring van de erkenningsaanvraag binnen de zes maanden een mentoropleiding volgen of een pedagogisch attest kunnen voorleggen.
Een mentor mag hoogstens één leerling begeleiden.
 
De mentor die jou begeleidt moet een pedagogisch attest kunnen voorleggen. Als de aangeduide mentor hier niet over beschikt, moet hij/zij een mentoropleiding volgen. Na ontvangst van de erkenning als leerwerkplek heeft de onderneming drie maanden de tijd om de mentoropleiding in te plannen, en zes maanden de tijd om deze te volgen.