• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ
  • Rekeningnummer

Indien je je gezinsleden wil aansluiten, vragen wij je een aansluitingsformulier in te vullen en aan Constructiv  te bezorgen. Je kan dit doen via je syndicale organisatie, je werkgever of rechtstreeks. Het is echter belangrijk dat je dit zo snel mogelijk doet.

Premies

Aansluitingsdatum Tijdige aansluiting Laattijdige aansluiting
  partner kind partner kind
1 januari 2022 € 168,00 € 82,00 € 184,80 € 90,20
1 april 2022 € 126,00 € 61,50 € 138,60 € 67,65
1 juli 2022 € 84,00 € 41,00 € 92,40 € 45,10
1 oktober 2022 € 42,00 € 20,50 € 46,20 € 22,55


Aansluitingsformulier gezinsleden
Folder gezinsleden

Als je het aansluitingsformulier binnen de 3 maanden terugzendt en je betaalt de volledige bijdrage eveneens binnen deze periode, dan geniet je de volgende voordelen:

  • Je gezinsleden worden vanaf de dag waarop je aangesloten bent bij het medisch plan van de bouwsector eveneens aangesloten bij de hospitalisatieverzekering zonder medische formaliteiten.

Wanneer je het aansluitingsformulier na 3 maanden indient of je de jaarlijkse bijdrage niet tijdig (na 3 maanden) betaalt, dan zal je niet genieten van de bovenstaande voordelen en: 

  • Je bijdrage zal 10% hoger zijn
  • Je gezinsleden moeten op voorhand een medische vragenlijst invullen. De vragen gaan voornamelijk over hun algemene gezondheidstoestand, gewoonten, vroegere ziekten of ongevallen, behandelingen, een ziekenhuisopname of operatie. Op basis van die gegevens zal AG Insurance het risico beoordelen en de toetreding volledig aanvaarden onder bijzondere voorwaarden (medische bijpremie, uitsluiting van voorafbestaande aandoeningen) of weigeren.
  • Bij medische aanvaarding √©n na tijdige betaling van de premie, worden je gezinsleden aangesloten op de eerste dag van het kwartaal volgend op een periode van 10 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het aansluitingsformulier werd ingediend.