• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Onthaal van nieuwe arbeiders

Wanneer je als bouwvakarbeider, leerjongere of uitzendkracht aangeworven wordt, hoop je op een succesvolle samenwerking met je nieuwe werkgever. Een eerste belangrijke stap is dat je goed onthaald wordt op je nieuwe werkplek.

Om je hierbij te ondersteunen heeft Constructiv een onthaalmap opgesteld: Met succes aan de slag in de bouw.

Deze onthaalmap kan dienen als basis voor het onthaalbeleid in de onderneming. De map bevat zes delen, √©√©n deel voor elk van de betrokken partijen: de werkgever, de arbeider, de leerjongere, de uitzendkracht en de sociale overlegorganen.
Het laatste deel van de onthaalmap is het onthaalkader, een bijlage met meer achtergrondinformatie.

Elk van de 6 delen kan geraadpleegd en gedownload worden:

Je kan ook een omslag downloaden om de volledige inhoud van de onthaalmap in te steken.