• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Posttraumatische begeleiding

Elk jaar gebeuren nog steeds arbeidsongevallen in de bouwsector. Als adviserende en ondersteunende partner op vlak van welzijn wil Constructiv ook in de onderneming waar je werkt het aantal ongevallen tot een minimum beperken.

Indien je als arbeider slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, dan kan posttraumatische begeleiding een grote hulp betekenen voor jou, je familie, maar ook voor je werkgever en medearbeiders. Onze adviseurs informeren jou en de betrokkenen over het bestaan van deze begeleiding en Constructiv brengt je werkgever ook schriftelijk op de hoogte van deze mogelijkheid. Bovendien komt Constructiv tussen in de kosten van de begeleiding, om zo de impact voor jou, je familie en de rechtstreeks betrokken collega’s te verkleinen.

De posttraumatische begeleiding wordt aangeboden via POBOS (mits een geneeskundige verklaring) en gebeurt in eerste instantie op de bouwplaats, later desgevallend op het bedrijf of bij je thuis. Na melding door je werkgever, zijn aangestelde of elke belanghebbende partij kan de begeleiding zo vlug mogelijk starten. Vervolgens zorgt een ploeg van ervaren psychologen en sociaal assistenten voor een crisisinterventie, eventueel gevolgd door verdere individuele en/of groepsbegeleiding.

Het telefoonnummer van POBOS is 0800/11 0 11. Je kan ook hun website bezoeken.

Heb je nog vragen of opmerkingen omtrent onze adviesverlening en begeleiding op de bouwplaats? Contacteer dan gerust een Constructiv-adviseur voor verdere informatie.