• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Sociale voordelen voor actieve arbeiders

Getrouwheid aan de sector loont. Dit idee vormt ook de rode draad bij de toekenning van jouw voordelen.

De legitimatiekaart

Met de legitimatiekaart die Constructiv uitreikt, kan je als arbeider bewijzen dat je in de bouwsector aan de slag bent. Deze kaart vermeldt het aantal werkelijk gepresteerde of gelijkgestelde dagen waarop je actief was in de bouw. Alle bouwvakarbeiders die in de loop van het vorige werkjaar (het referentiejaar) bij één of meer bedrijven uit de sector aan de slag waren, ontvangen de kaart automatisch.

Elke kaart is strikt individueel en geldt voor één dienstjaar, lopende van oktober tot en met september van het volgende jaar.

Er zijn 2 types kaarten:

  • De rechthebbende legitimatiekaart is bestemd voor werknemers die voor het referentiejaar een minimum aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen kunnen voorleggen.
  • De niet-rechthebbende legitimatiekaart gaat naar arbeiders die niet aan de minimumeisen voldoen. De sector maakt een uitzondering voor jonge en (her-) beginnende werknemers. Ook zij kunnen aanspraak maken op een rechthebbende legitimatiekaart.

Met zijn rechthebbende legitimatiekaarten heeft een bouwvakarbeider recht op extra vergoedingen.
Meer informatie? Neem contact op !

Getrouwheidszegels

De bouwsector biedt steeds uitdagend en afwisselend werk. Vandaar dat we jou als bouwvakarbeider extra belonen voor je engagement en productiviteit door middel van getrouwheidszegels. Je ontvangt deze zegels op het einde van het jaar en de waarde ervan stemt overeen met 9 % van je brutoloon.

Indien je bijkomende informatie wenst over deze zegels, kan je contact opnemen met uw vakbond of het PDOK-Zegelstelsel.

Ook kan je bij ons terecht voor meer informatie!
 

Weerverletzegels

Als arbeider werk je vaak buiten en hangt je activiteit af van de weersomstandigheden. Zo kan hevige regen, sneeuw of hagel het werk op de bouwplaats onmogelijk maken waardoor het werk moet onderbroken worden.In zulke gevallen moet je werkgever slechts de helft van je loon uitbetalen. Uiteraard ben jij niet verantwoordelijk voor het slechte weer. Daarom compenseert Constructiv je loonverlies met weerverletzegels ter waarde van 2 % van je brutoloon.

Indien je bijkomende informatie wenst over deze zegels, kan je contact opnemen met uw vakbond of het PDOK-Zegelstelsel.

Ook kan je bij ons terecht voor meer informatie!

Rustdagen

Over een volledig jaar beschouwd, werkt een arbeider uit de bouwnijverheid gemiddeld achtendertig uur per week. Tijdens het grootste deel van het jaar wordt er evenwel veertig uur per week gepresteerd.

Je krijgt als bouwvakarbeider om die reden twaalf bijkomende rustdagen per jaar. Deze zorgen ervoor dat je niet langer werkt dan wettelijk mag. Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf legt de data van de bijkomende rustdagen vast waarvan het grootste deel op het einde van het jaar valt. Voor deze rustdagen ontvang je een forfaitaire vergoeding van Constructiv, waarvan het bedrag bepaald wordt door je geschooldheid. Enkel indien je nog bij een bouwonderneming in dienst bent op het moment dat de rustdag valt, heb je recht op deze vergoeding. 

Bekijk het overzicht van de toekenningsvoorwaarden voor de rustdagen!
Meer informatie? Neem contact op !
 

Promotievergoeding

Constructiv kent een promotievergoeding toe aan arbeiders die een hypothecaire lening afsluiten om een eigen huis te kopen, te bouwen of te verbouwen.
Met de promotievergoeding ontvang je gedurende de volledige looptijd van je lening financiële steun vanuit de bouwsector. 

Meer informatie? Neem contact op !
 

Sectorale hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering voor arbeiders van de bouwnijverheid

De sociale partners van de bouwsector hebben ervoor gezorgd dat jij als arbeider een uitstekende bescherming kan genieten voor de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname. Er werd een medisch plan afgesloten bij AG Insurance en de sector draagt hiervoor de kosten. Indien je actief aan de slag bent in de sector is dit voordeel volledig gratis. Je wordt automatisch aangesloten wanneer je twee opeenvolgende kwartalen in de sector hebt gewerkt.

Daarnaast kunnen ook je gezinsleden tegen gunstige voorwaarden genieten van een hospitalisatieverzekering met identieke waarborgen.