• Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Rekeningnummer
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Strijd tegen sociale fraude (C3.2A)

Gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten

Al bijna twintig jaar doen de sociale partners hun uiterste best een rem te zetten op sociale fraude. Er worden ook in de bouwsector nog steeds mensen in het zwart tewerkgesteld.

Sociale fraude gaat verder dan het incorrect meedelen van geleverde prestaties aan de sociale zekerheid. Het kan net zo goed gaan om onterecht gebruik van sociale voorzieningen in geval van inactiviteit. De meest voorkomende vorm hiervan is zwartwerk in combinatie met het opgeven van tijdelijke of volledige werkloosheid. Dergelijke situaties treffen jou en je werkgever dubbel:

 • Verschuldigde bijdragen worden niet betaald
 • Sociale vergoedingen worden uitgekeerd aan personen die er geen recht op hebben

De bouwsector levert, samen met de RSZ en de RVA, heel wat inspanningen om deze vorm van sociale fraude te bestrijden. Het dagelijks invullen van de papieren C3.2A of de elektronische eC3.2 is daarbij een belangrijk instrument.

Het gaat om genummerde documenten die maandelijks afgeleverd worden (C3.2A) of digitaal beschikbaar zijn (eC3.2) en de naam en het inschrijvingsnummer van zowel jou als arbeider als dat van je werkgever bij de sociale zekerheid vermelden. Bovendien worden de gegevens van alle afgeleverde kaarten meegedeeld aan de RVA, zodat de inspectiediensten gerichte controles op zwartwerk kunnen uitvoeren.

Indien je de papieren C3.2A-kaart gebruikt zal je werkgever jou voor de maand waarin je begint te werken en de daarop volgende maand een een (niet-nominatieve) C3.2A-kaart geven.

De nominatieve C3.2A-kaarten worden vanaf de 3e maand dat je in dienst bent automatisch voor jou opgemaakt door Constructiv.

In geval van verlies van een nominatieve C3.2A-kaart kan jouw werkgever een niet-nominatieve C3.2A kaart invullen (te verkrijgen bij Constructiv), waarvan een kopie moet worden overgemaakt aan het plaatselijke RVA-kantoor.

Indien je de digitale eC3.2 gebruikt, kan je de app eC32 downloaden op je smartphone en daarop jouw gegevens invullen. Het invullen van de papieren C3.2A-kaart is in dat geval niet meer nodig.
 

Afgezien van het uitgeven van gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten, werkt Constructiv mee aan de strijd tegen sociale fraude door:

 • Het terugvorderen van de rechthebbende legitimatiekaart bij zwartwerk
 • Het terugvorderen van aanvullende werkloosheidsvergoedingen
 • De inning van een forfaitaire werkgeversbijdrage