• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Voordelen bij ziekte of arbeidsongeval

De aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid

Wanneer je door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt bent voor een periode van meer dan één maand, betaalt de sector jou een aanvullende vergoeding vanaf de 31ste tot en met de 337ste dag van je arbeidsongeschiktheid. Deze aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid komt toe aan alle arbeiders die bij een bouwonderneming in dienst zijn op het moment dat ze arbeidsongeschikt worden

Om de aanvullende vergoeding te ontvangen, moet je volledig arbeidsongeschikt zijn en daarvoor een uitkering krijgen. De vergoeding ontvang je pas vanaf de 31ste dag, omdat je vóór die tijd een gewaarborgd maandloon van je werkgever ontvangt. Het bedrag is afhankelijk van de duur van de ongeschiktheid. Vanaf de 56ste dag betaalt Constructiv een hogere vergoeding.
Vragen? Contacteer ons!

Vakantiegeld aan invaliden

Indien je langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent als gevolg van een (arbeids-)ongeval of een (beroeps-)ziekte, kom je in aanmerking voor vakantiegeld aan invaliden. Constructiv keert deze vergoeding uit om je verlies aan vakantiegeld dat de arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, te compenseren.

Om het vakantiegeld aan invaliden te bekomen, is je trouw aan de bouwsector een belangrijke vereiste: je moet kunnen terugblikken op ten minste vijftien jaar tewerkstelling in de sector en je ontvangt het geld elk jaar in de maand juni. Het gaat om een jaarlijks forfait dat gelijk is voor alle arbeiders in invaliditeit.

Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid van 66 procent

Zelfs wanneer alle veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd, kan een arbeidsongeval niet altijd voorkomen worden. Jammer genoeg is de schade soms groot en lopen arbeiders blijvende letsels op. Zulk leed valt nooit te compenseren. Desondanks tracht de sector de nodige steun te bieden aan het slachtoffer. Wanneer je als arbeider een blijvende werkongeschiktheid van 66 procent of meer zou overhouden aan een arbeidsongeval, kent Constructiv jou, maar ook je kinderen, een eenmalige vergoeding toe.

Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met dodelijke afloop

Helaas vallen er bij een arbeidsongeval ook wel eens dodelijke slachtoffers. In dat geval springt Constructiv bij met financiële steun voor de verwanten. Voor het jaar van het ongeval wordt een eenmalige vergoeding toegekend aan de weduwe of aan een van de rechthebbenden van de getroffen arbeider. De kinderen van de werknemer die begunstigden zijn van kinderbijslag, hebben recht op een eenmalige uitkering en op een jaarlijkse vergoeding aan wezen.