• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Voordelen in geval van tijdelijke werkloosheid

De aanvullende vergoeding vorst

Wanneer je als arbeider hoofdzakelijk buitenwerk verricht, is je werkgever soms verplicht om de activiteiten stil te leggen bij aanhoudende vorst of blijvende sneeuw. Je valt dan terug op de werkloosheidsverzekering, maar het bedrag van de werkloosheidsuitkering ligt dikwijls beduidend lager dan je loon. De aanvullende vergoeding vorst past dit verschil gedeeltelijk bij.

Je hebt recht op een aanvullende vergoeding vorst indien je een legitimatiekaart rechthebbende bezit. Je hebt voor elke dag van tijdelijke werkloosheid door winterweer recht op deze vergoeding. De vergoeding wordt uitgekeerd met de werkloosheidsvergoeding die je tijdens de vorstperiode ontvangen hebt. Hoeveel je krijgt, hangt af van je geschooldheid.

Vorstperiodes

De vergoedbare periodes bij vorst en blijvende sneeuw worden vastgesteld volgens klimaatcriteria.

Consulteer de vergoedbare periodes

Het Belgisch grondgebied is in twaalf zones verdeeld en je kan opzoeken in welke vergoedingszone vorst je plaats van tewerkstelling ligt of in welke zone je woonplaats gelegen is. Consulteer ook de vergoedbare periodes.

De bijzondere aanvullende vorstvergoeding

Werkloosheid door vorst heeft niet alleen tot gevolg dat je maandloon daalt, maar ook je vakantiegeld vervalt voor deze dagen. Om dit verlies te compenseren, keert Constructiv de bijzondere aanvullende vorstvergoeding uit. Als je een aanvullende vergoeding vorst ontvangen hebt wegens slecht weer, ontvang je automatisch ook de bijzondere aanvullende vorstvergoeding. Per werkloosheidsdag die veroorzaakt wordt door vorst, ontvang je een vast bedrag.

De aanvullende vergoeding bouw

Naast vorst en sneeuw kunnen ook andere omstandigheden zorgen voor tijdelijke werkloosheid. Zo kan bijvoorbeeld ook het economische klimaat het werk tijdelijk verhinderen. In dit geval geldt een gelijkaardig systeem als bij aanhoudende vorst of blijvende sneeuw. Je hebt als bouwvakarbeider recht op een hoofdwerkloosheidsuitkering en een bijkomende uitkering, de aanvullende vergoeding bouw.

Je komt in aanmerking voor de aanvullende vergoeding bouw indien je een legitimatiekaart rechthebbende hebt en je ontvangt de vergoeding samen met de hoofdwerkloosheidsuitkering.

Je krijgt deze compensatie voor maximaal zestig werkloosheidsdagen en het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je geschooldheid.