• Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Rekeningnummer
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Welzijnsadvies en begeleiding op de bouwplaats

Als arbeider in de bouwsector wil je jouw job absoluut veilig kunnen uitvoeren. Om die reden wil Constructiv de onderneming waarvoor je werk verricht hierin ondersteunen. Op vlak van welzijn werkt Constructiv rond 2 grote assen, namelijk advies verlenen bij bouwplaats- en bedrijfsbezoeken en actie voeren met het oog op sensibilisering.

Bouwplaats- en bedrijfsbezoeken

Als dienstverlenende partner binnen de bouwsector wil Constructiv jou en je werkgever zo goed mogelijk bijstaan op het vlak van welzijn, want je gezondheid en veiligheid komen op de eerste plaats. Om die reden verleent Constructiv welzijnsadvies, hoofdzakelijk naar aanleiding van een bouwplaatsbezoek of een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek worden vaststellingen van tekortkomingen gedaan die ter plaatse worden besproken met de werfverantwoordelijke, jijzelf als arbeider, je medearbeiders en vertegenwoordigers, en in sommige gevallen met de directie of de preventieadviseur.

Concrete adviezen voor je werkgever

Na het bouwplaats- of werfbezoek worden de vaststellingen verwerkt en ontvangt je werkgever een adviesverslag. In dit verslag werden de gedetecteerde tekortkomingen omgezet in adviezen voor de onderneming waarbij je bent tewerkgesteld, meestal verduidelijkt aan de hand van een foto.

Bijkomende acties

Op basis van de vastgestelde tekortkomingen op de bouwplaats bieden onze adviseurs je werkgever of de preventieadviseur verbetervoorstellen en praktische oplossingen aan. Hiervoor worden, na analyse van de vaststellingen, een aantal specifieke aandachtspunten naar voor geschoven. De resultaten van geco├Ârdineerde bezoeken worden in de meeste gevallen gevolgd door een bedrijfsbezoek om het algemeen preventiebeleid van de bouwonderneming waarvoor je werkt te optimaliseren.

Neem een kijkje in het Convenant inzake welzijn op het werk.