• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Corona vraag & antwoord

  • Momenteel is de groene fase van de pandemie van kracht.
  • Alle maatregelen die daarbij van toepassing zijn worden beschreven in de desbetreffende sectorfiche.

Sinds 11/05/2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, is de “nazorgfase” afgelopen. Dit betekent ook het einde van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de “groene” waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

De maatregelen voor de bouwsector in de groene, oranje en rode fasen staan beschreven in  de desbetreffende sectorfiches, maar zijn dus momenteel niet van kracht.  

Bron: Mededeling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Nog geen antwoord gevonden? Contacteer ons dan via ons gratis telefoonnummer Corona Bouw of via e-mail!