• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd in een gebouw met COVID-19 patiënten?

Werken in een gebouw waar zich COVID-19 patiënten bevinden, worden, in samenspraak met de klant, best uitgesteld. Indien dit niet mogelijk is, dient de werkgever, samen met de klant de te nemen preventiemaatregelen vast te leggen. Minimaal dienen arbeiders een FFP2- of een FFP3 masker en wegwerphandschoenen te dragen.

In samenspraak met de arbeider(s), de preventieadviseur en de arbeidsarts, bepaalt de werkgever welke bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld zullen worden (zoals bv. een aansluitende veiligheidsbril, een wegwerpoverall, ...).

Een arbeider kan aan de werkgever vragen om voor dit werk niet te worden ingezet.