• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

Zijn er uitzonderingen bij collectief vervoer van personen die onder hetzelfde dak wonen?

Neen. Voor vervoer georganiseerd door de werkgever zijn de bepalingen uit de Generieke Gids en het sectorprotocol zonder uitzondering van toepassing.

Of de inzittenden tot hetzelfde huishouden behoren, al of niet tijdelijk samen gehuisvest zijn, elkaars knuffelcontact zijn, .. speelt daarbij geen rol.

Zie ook Hoeveel personen mogen er plaatsnemen in een camionette.