• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Mogen chemische toiletten nog worden gebruikt?

Chemische toiletten mogen supplementair gebruikt worden op toiletten met waterspoeling.

De chemische toiletten moeten frequent (minstens dagelijks) ontsmet worden (af te stemmen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) en er moet alcoholgel aanwezig zijn om de handen te ontsmetten.

Het wordt aangeraden een register bij te houden van de reinigings- en ontsmettingsbeurten.