• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

Onder welke voorwaarden mogen werknemers, die niet als grensarbeider kunnen worden beschouwd, de grens over om te werken in het buitenland?

Ook werknemers die geen "grensarbeider" zijn kunnen de grens over om werkzaamheden in het buitenland uit te voeren. Reizen vanwege professionele redenen zijn toegelaten.

Ook werknemers die geen "grensarbeider" zijn kunnen de grens over om werkzaamheden in het buitenland uit te voeren. Alle reizen zijn toegelaten, dus ook deze om professionele redenen.
Voor de buitenlandse verplaatsingen dient wel onderscheid gemaakt te worden tussen reizen vanuit of naar een rode zone van meer dan 48 uur en kortere verplaatsingen.

Vanaf 1 juli 2021 is er geen onderscheid tussen professionele en niet-professionele verplaatsingen over de grens. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet ook niet langer beschikken over een “verklaring op eer“. 

Het systeem van reizen van minstens 48 uur is als volgt:

1)    Het Business Travel Abroad (BTA)-formulier is niet meer van toepassing.
2)    Er moet wel een Passenger Locator Form (PLF) ingevuld worden door de reiziger bij terugkeer naar België. In het PLF is een vragenlijst voor zelfevaluatie voorzien die de overheid moet toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van de quarantaine.

Voor wat betreft het vertrek vanuit België geldt het volgende:

Wie over een geldig coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.
Uiteraard dienen bij het uitvoeren van werkzaamheden de voorwaarden in het betrokken land te worden gerespecteerd.  Meer informatie over de regels in het buitenland vindt u op de website van Buitenlandse Zaken bij de reisadviezen. U kan zoeken op land.