• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ

Hoe worden de verplaatsingen op de werf het best georganiseerd?

Voor wat betreft de verplaatsingen op werven, wordt er best een circulatieplan opgesteld dat rekening houdt met elementen zoals:

 • Het organiseren van de inkom van de werf via een poort en niet via draaipoortjes 
 • ​Het afficheren van de regels van het circulatieplan bij de ingang van de werf
 • Het inleggen van zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Bijvoorbeeld één trappentoren/traphal/ladder voorbehouden voor stijgen en één voor afdalen;
 • Ook wachtzones boven- en onderaan trappentorens/traphallen/ladders moeten voldoende ruim zijn om een afstand van 1,5m tussen de wachtenden te garanderen.