• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

Wie is verantwoordelijk voor reinigen en ontsmetten van de sociale voorzieningen?

Iedereen wordt geacht ervoor te zorgen dat de sociale voorzieningen (en de eigen werkplek) schoon blijven, maar de aannemer die de sociale voorzieningen plaatst, draagt de verantwoordelijkheid over reiniging en ontsmetting.