• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

VAR-Hoe lang moeten de gegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfst

Deze gegevens worden bewaard vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. In overeenstemming met de privacyregels die zijn vastgelegd in de GDPR, dienen ze daarna vernietigd te worden.