• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

Indien ik na mijn vakantie een quarantaineperiode moet respecteren, kan deze periode dan worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid?

Indien tijdens de quarantaineperiode de werkzaamheden via telewerk kunnen worden uitgevoerd, wordt de periode uiteraard beschouwd als gewone werkprestaties.
 


‚ÄčIndien telewerk niet mogelijk is, kan tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen voor de quarantaineperiode op voorwaarde dat een attest van de huisarts bevestigt dat het respecteren van een quarantaineperiode noodzakelijk is.

Let wel - als de quarantaine het gevolg is van een verblijf in een 'rode zone' en deze zone op het moment van vertrek al in het rood stond, heeft men geen recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.