• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Wat indien je hoog-risicocontact hebt gehad maar zelf geen symptomen vertoont?

Als je meer dan 15 minuten en binnen aan een afstand van 1,5 meter in contact was met deze persoon  (bijvoorbeeld: een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor, een vriend(in), ... ), dan betreft het een contact met een hoger risico om besmet te zijn. De te nemen maatregelen hangen af van uw vaccinatie-situatie.

  • Een volledig gevaccineerde die een hoog risicocontact heeft gehad moet zich tweemaal laten testen. Een eerste test binnen de 72 uur na het risicocontact en een tweede test 7 dagen na het risicocontact. Tot ontvangst van het resultaat van de eerste test moet men in quarantaine blijven. Bij negatief resultaat wordt de quarantaine opgeheven. Indien de eerst test later dan 72 uur na het risicocontact wordt uitgevoerd, is een tweede test niet meer nodig. De volledige quarantaineperiode van 7 dagen blijft echter nodig in het geval van minstens √©√©n doorbraakinfectie (een infectie bij een volledig gevaccineerde persoon) in het bedrijf
  • Indien je niet of onvolledig gevaccineerd bent, moet je in quarantaine gaan en je een eerste maal laten testen binnen de 72 uur na het risicocontact. Bovendien moet je ten vroegste 7 dagen na het risicocontact een tweede test ondergaan, ook al was de eerste test negatief. Indien de tweede test ook negatief is, wordt de quarantaine opgeheven. Indien de eerste test positief is, moet je in isolatie gaan. Dit is ook het geval als de tweede test positief is.

Meer info


Een quarantaine of een isolatie-attest kan worden opgemaakt door je huisarts, maar het kan ook: 
•    door de arbeidsarts worden opgemaakt
•    worden aangevraagd bij het Contactcenter van het bevoegde Gewest / de bevoegde Gemeenschap indien je van hen een sms ontving
•    worden gedownload via www.mijngezondheid.be
•    gedownload worden indien je de app Coronalert gebruikt en je scherm rood kleurde

Vervolgens dien je het quarantaine-attest aan je werkgever te bezorgen. Dat is nodig om beroep te kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid - indien aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan.

Van zodra je ziektesymptomen vertoont tijdens de quarantaine periode, dien je opnieuw je huisarts te raadplegen. Je huisarts zal dan een ziekteattest opmaken.