• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Gratis telefoonnummer Corona Bouw

Gratis telefoonnummer: 0800 11 759


Dit contactpunt zal dienst doen als infolijn waarbij een ploeg van deskundige adviseurs uw vragen zal proberen te beantwoorden op basis van het wettelijk, reglementair en sectoraal vastgelegde kader van algemene en specifieke preventiemaatregelen die genomen moeten worden om een besmetting met het coronavirus te vermijden.
 
Sommige vragen zullen onmiddellijk telefonisch beantwoord worden door onze adviseurs. Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, zullen zo snel mogelijk worden beantwoord per e-mail.

Indien gewenst kunnen de contacten aanleiding geven tot een bureel- of werfbezoek door onze regionale welzijnsadviseurs.

Gratis telefoonnummer: 0800 11 759