• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Corona-update Hospitalisatie

Worden medische kosten, gerelateerd aan epidemieën of pandemieën zoals het Coronavirus (COVID-19), gedekt door de hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering​ betaalt deze medische kosten terug. Voor zowel behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van een hospitalisatie. De behandeling moet een curatief (genezend) karakter hebben, en vallen onder de wettelijke erkenning door de Belgische Sociale Zekerheid.

 

Worden ook de kosten voor het screenen en testen op het Coronavirus terugbetaald?

De kosten voor deze behandelingen worden terugbetaald als ze een essentieel onderdeel zijn van een curatieve behandeling, uitgevoerd door een wettelijk erkende arts en vallen onder het wettelijk kader van de Belgische Sociale Zekerheid. 
 
Louter preventieve screening – behalve de screening op darmkanker – valt niet binnen deze voorwaarden en is niet gedekt.
De overheid heeft instructies gegeven geen kosten aan te rekenen voor tests op COVID-19. De kosten zijn volledig ten laste van het RIZIV.

 

Huisartsen mogen in deze uitzonderlijke situatie telefonisch consultaties doen bij patiënten met symptomen van besmetting door het coronavirus. Worden deze teleconsultaties terugbetaald?

Teleconsultaties worden door het RIZIV tijdelijk erkend als een specifiek type consultatie. De kosten hiervoor worden rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds van de patiënt. Voor deze consultaties worden geen remgeld of andere bijkomende kosten aangerekend. Er is dus ook geen door AG terug te betalen persoonlijk aandeel.

 

Wat als ik door het Coronavirus in quarantaine moet verblijven? Ben ik dan gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Als u door het Coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie. Dit gebeurt in principe op kosten van de plaatselijke of Belgische overheid.  
 
Als u ziek bent of wordt en u moet – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug.