• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ
De opleiding “mentorschap” voorziet de nodige achtergrond maar ook tips en tricks hoe de opleiding aan te pakken. Deze opleiding is dan ook een voorwaarde om met duale leerlingen te werken.

Pedagogisch attest
De opgegeven mentor moet een pedagogisch attest kunnen voorleggen of een mentoropleiding volgen. Na ontvangst van de erkenning is er 6 maanden de tijd om de mentoropleiding te volgen. Plan deze tijdig in!

Mentoropleiding
Elke mentoropleiding die minstens 8 uur duurt en opgenomen is in de VOV-databank, komt in aanmerking. Het aanbod vindt u op Construtraining.be.

Bezorg het mentorattest steeds zo snel mogelijk aan uw regionaal Constructiv-kantoor. Eens de mentor de opleiding heeft gevolgd, opent dit ook de deur naar onze sectorale groeitrajecten.

Financiële tussenkomsten
Als een arbeider uit PC 124 de opleiding volgt, voorziet Constructiv hiervoor een financiële tussenkomst. Dit geldt ook voor zaakvoerders wanneer zij samen met een arbeider de opleiding volgen.

Bijkomend kan een financiële tegemoetkoming vanuit de KMO-portefeuille aangevraagd worden (tot 30 % van de opleidingskost). Let op: aanvraag ten laatste twee weken na de opleiding.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw regionaal Constructiv-kantoor.

LET OP! 
Als de mentor niet over een pedagogisch attest beschikt of de mentoropleiding niet tijdig volgt, wordt de erkenning ingetrokken en stopt de overeenkomst van de leerling!