• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

ConstruBadge

De sociale partners van de bouwsector hebben een gezamenlijk strategisch plan voor de bouwsector afgesloten. Met dit strategisch plan willen ze een kader scheppen voor een gezonde concurrentie en de strijd aangaan tegen sociale dumping.  

Een van de elementen van dit actieplan is de invoering van de ConstruBadge in de bouwsector. De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider en kan zichtbaar worden gedragen op bouwwerven. Constructiv werd belast met de uitgifte van deze badge.​

Constructiv maakt de ConstruBadge aan voor alle bouwvakarbeiders die gekend zijn bij de sociale zekerheid. Dit zijn niet alleen de arbeiders van Belgische bouwbedrijven, maar ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België. Ook uitzendkrachten die door een erkend interimkantoor worden tewerkgesteld in de bouw, krijgen een ConstruBadge.

Contacteer de dienst ConstruBadge