• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Adreswijziging

Constructiv werkt met gegevensstromen uit het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit betekent dat we adreswijzigingen officieel ontvangen van de authentieke bronnen:

  • het Rijksregister voor personen
  • de RSZ voor werkgevers
  • KBO voor ondernemingen

 
Als iedereen zijn adreswijziging correct doorgeeft aan de daarvoor bevoegde instanties, ontvangen wij deze gegevens zeer snel.
 
U dient adreswijzigingen niet te melden aan Constructiv, want als u de nodige wettelijke stappen onderneemt, namelijk de adreswijziging melden aan de RSZ en/of KBO, dan ontvangt Constructiv deze wijziging automatisch via het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en op dat moment worden de oude gegevens overschreven.