• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

Facturatiegegevens

Bestelbonnen en facturen dienen opgemaakt te worden met volgende facturatiegegevens

Naam    Constructiv
T.a.v.    Dienst Finance
Adres    Koningsstraat 132 b1, 1000 Brussel
Email    Finance.docs@constructiv.be
Juridische vorm    Fonds voor Bestaanszekerheid (Wet van 07/01/1958 , Belgisch staatsblad dd. 07/02/1958)
Ondernemingsnummer    0406.466.622
Btw-nummer    Niet van toepassing