• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Persbericht Matexpo 2017

Handige links

Resultaten van de bevragingen en colloquium

Bouwbedrijven willen graag hun verantwoordelijkheid opnemen om van het concept werkplekleren in de sector een succesverhaal te maken. Het systeem waarbij bedrijven ruimte creëren op de werkvloer om startende medewerkers mee op te leiden heeft al ingang gevonden bij vele bouwbedrijven. En deze bouwbedrijven geloven ook in deze opleidingsvorm, maar ze vragen ondersteuning en een goede afstemming met de opleidingsverstrekkers. Dat blijkt uit de resultaten van een studie ‘Werkplekleren – Hoe kijken bouwbedrijven naar werkplekleren’ van het onderzoeksbureau Tempera in opdracht van Constructiv en Talentenwerf.

Onderzoeksbureau Tempera liet meer dan 300 bedrijven reflecteren over de wijze waarop zij konden participeren aan deze vorm van opleiden. De resultaten geven aan dat de bouwbedrijven een duidelijke meerwaarde zien in het opleiden op de bouwplaats. Ondanks de troeven stuiten ze op een aantal moeilijkheden wanneer ze zich als leerwerkplek engageren. Die struikelblokken kunnen te maken hebben met de kandidaat zelf, de organisatie in hun eigen bedrijf, de samenwerking met de betrokken onderwijs- of opleidingsinstelling. Ook de geldende regel- en wetgeving rond werkplekleren bezorgt hun kopzorgen.

Omtrent al deze struikelblokken formuleerde de studie een aantal aanbevelingen vanwege de bedrijven. Met deze aanbevelingen in de hand, ging het onderzoeksbureau in de debat met een aantal betrokken opleidingsverstrekkers. Ook hun reflectie is opgenomen in de studie. De resultaten van deze studie waren de rode draad in het Colloquium dat het sectorfonds Constructiv afgelopen zaterdag organiseerde op de beurs Matexpo te Kortrijk onder de titel ‘De ontmoeting – werfplekleren begint bij een goed gesprek’. Meer dan 200 aanwezigen uit de sector en vormingsmiddens kregen de resultaten onder de vorm van relatietherapie gepresenteerd. En zoals het hoort bij een goede therapie werden de aanwezigen onmiddellijk mee betrokken in het debat omtrent de resultaten en de voorstellen.

Volledige persbericht
Matexpo magazine
Resultaten van de bevraging

170909-Werfplekleren-Matexpo-tekening_web.JPG

Constructiv Colloquium 09/09/2017

Kortrijk Xpo - 10u-12u30

170615-snip-poster-DEF.JPG

De ontmoeting: werfplekleren begint bij een goed gesprek!

De driehoeksrelatie tussen startende bouwvakkers, bouwbedrijven en opleidingsverstrekkers staat onder druk: hoog tijd voor professionele hulp!

Bij werfplekleren (alle vormen van leren op de werkvloer) wordt een nieuwe leeromgeving gecreëerd: één waarbij het bouwbedrijf, de starter en de opleidingsverstrekker elkaar vanuit hun eigen achtergrond en met hun eigen doelstellingen ontmoeten.

Is werfplekleren in de bouw een meerwaarde? Speelt de specifieke context van tijdelijke of mobiele werkplaatsen in combinatie met vaak kleinere bedrijven mee? Hoe zit het met de contacten tussen opleidingsverstrekkers en de bouwbedrijven? Wat hebben bouwbedrijven te bieden, waarin kunnen ze groeien en hoe kunnen we ze ondersteunen om samen met de andere partners te werken aan een boeiende leerwerfplek.

Na een bevraging bij 307 bouwbedrijven, gerichte interviews, veel geduld & liefde geven we relatieadvies op maat: wat zijn de moeilijkheden & waar liggen de kansen, wat zijn de (basis)voorwaarden voor werfplekleren en met welke ondersteuning kan ze gestimuleerd worden? Kortom, voldoende stof voor een goed gesprek tijdens een ontmoeting met een hapje en een drankje!

Programma:

9u-10u Ontvangst met koffie
10u-11u30 Colloquium:
  - Getuigenissen vanuit het werkveld – zowel door startende bouwvakkers, opleidingsverstrekkers als bouwbedrijven
  - Resultaten onderzoek Tempera: ‘Bedrijven als leeromgeving’
  - Keynote door prof. Dr. Eva Kyndt (KU Leuven): 'Spiegelen met andere sectoren' en belangrijkste conclusies
11u30-12u30 De ontmoeting met drank en hapje (aangeboden door de Raad van Bestuur Matexpo en Constructiv)

Deelnemers aan het colloquium kunnen best de ingang naast Radio 2 nemen, langs de Doorniksesteenweg 216 te Kortrijk.

Inschrijven is ondertussen niet meer mogelijk.

Snelle links