• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Sammy Mahdi, Fedasil en de sociale partners van de bouwsector begeleiden asielzoekers naar werk

Handige links
Op initiatief van Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en migratie, sluiten Fedasil en de sociale partners van de bouwsector een samenwerkingsakkoord af met het oog op het begeleiden van asielzoekers in de bouw. De samenwerking past in het actieplan Asielzoeker zoekt match van Staatssecretaris Sammy Mahdi. Het doel van het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’ is om via een centrale aanpak asielzoekers tijdens hun verblijfsprocedure te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

De bouwsector komt immers handen te kort. Om het hoofd te bieden aan de vele bouw- en renovatieplannen in ons land zijn naar schatting zo’n 20.000 nieuwe werkkrachten nodig en wel onmiddellijk, maar de instroom naar de sector is te beperkt. De bouwsector lanceerde onlangs al een grootschalige imagocampagne De Bouw Kijkt Verder om de instroom van nieuwe arbeidskrachten te bevorderen. Ook asielzoekers kunnen helpen.

Lees het volledige persbericht!

Snelle links