• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ

Eind- en toetstermen 'Betonmixerchauffeur / Betonpompbedienaar'

Organisaties die een opleiding willen aanbieden, die kan leiden tot het certificaat van Betonmixerchauffeur en/of Betonpompbedienaar kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij de Constructiv sectie 'betonmixerchauffeurs/betonpompbedienaar'.  Deze oordeelt of het dossier voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan een opleiding die de examinering voor betonmixerchauffeurs en/of betonpompbedienaar voorafgaat.

Om erkend te worden moet de ingediende opleiding inhoudelijk in overeenstemming zijn met de eind- en toetstermen, en voldoen aan bepaalde bijkomende organisatorische vereisten (duurtijd, modulering, didactische middelen, profiel lesgevers, ..). Deze eisen zijn opgenomen in het lastenboek in bijlage aan deze procedure.

Het Technische Kenniscentrum van Constructiv,  FEDBETON en BE-CERT (voor de module kwaliteit) stellen een advies voor de Constructiv sectie “Betonmixerchauffeur/Betonpompbedienaar” op. Dit advies is gebaseerd op een evaluatie van de conformiteit van de ingediende opleiding in kwestie met het lastenboek.

Meer informatie, het lastenboek en de nodige in te vullen documenten voor deze aanvraag zijn hieronder te vinden:
 

Betonmixerchauffeur

Betonpompbedienaar

Snelle links