• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Financiële compensatie

LET OP! DE SITUATIE VERANDERT OP 1/9/2023.

De premie kwalificerend werkplekleren
Als uw onderneming in het Vlaams Gewest gevestigd is en een leerling met leerovereenkomst opleidt, ontvangt u elk schooljaar per leerling € 1000. De leerling moet wel minstens vier maanden in een schooljaar bij u opgeleid worden (dit blijkt uit de Dimona- of DmfA-aangifte).

Deze premie wordt door de Vlaamse overheid automatisch toegekend. Ook zelfstandigen die een leerling opleiden ontvangen deze premie.

Let op! Deze premie kwalificerend werkplekleren komt in de plaats van de RSZ-korting voor mentoren, de RSZ-korting voor leerlingen alternerende opleiding, en de start- en stagebonus.

De structurele RSZ-vermindering
Vanaf 1 januari van het jaar waarin uw leerling 19 jaar wordt, valt de OAO onder de volledige RSZ-onderwerping. Deze meerkosten kan u bijna volledig neutraliseren via de structurele RSZ-vermindering (let op, het bedrag is van verschillende factoren afhankelijk).


Werkgevers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, hebben recht op een jaarlijkse premie van € 1.750.
 

Ondersteuning  vanuit Constructiv

Wanneer u ervoor kiest een leerling op te leiden, wordt er een serieus engagement van u verwacht. Onze adviseurs staan echter voor u klaar om u te begeleiden, zowel bij de voorbereiding als tijdens de opleiding zelf. Ook bij eventuele knelpunten (zie hieronder), kunnen wij met raad en daad helpen.

Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor om een afspraak te maken!


Knelpunten

Gerelateerd aan de leerling Gerelateerd aan het bedrijf
 • Beperkte leerbereidheid: beperkte motivatie bij de leerling
 • Beperkte leervaardigheid: trage evolutie van de leerling
 • Taalproblemen: de leerling spreekt onvoldoende de voertaal
 • Foute verwachtingen: de leerling heeft geen realistisch beeld van werken in de bouwsector
 • Tijdsdruk: de nodige tijd vrijmaken voor het opleiden van de leerling
 • Mentor: wat is de juiste aanpak om de leerling op te leiden?
 • Veiligheid: welke activiteiten mag een leerling niet uitvoeren?
 • Leertraject: de school vraagt zaken die wij niet kunnen aanbieden.
Gerelateerd aan de onderwijsinstelling Gerelateerd aan de regelgeving
 • Kennis: de school heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat het opleiden van een leerling allemaal inhoudt
 • Kennis: de school heeft onvoldoende duidelijk gemaakt wat het opleiden van een leerling allemaal inhoudt
 • Ik ondervind eEen kloof tussen de vooropleiding van de leerling en de werfrealiteit
 • Een kloof tussen het opleidingsplan en de werfrealiteit
 • Leervergoeding
 • Verlof
 • Vakantiewerk
 • Overuren
 • Mobiliteitsvergoeding
 • Covid-19

Lees ook onze Gouden tips voor een vlotte samenwerking met scholen! U kan deze eveneens gedrukt bestellen.