• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

In Vlaanderen wordt bij duaal leren één leerovereenkomst gebruikt waarbij de leerling een leervergoeding krijgt en recht heeft op betaald verlof:  de overeenkomst alternerende opleiding (OAO).
 

Een OAO is de overeenkomst die de combinatie school-leerwerkplek mogelijk maakt. Er zijn drie ondertekende partijen: de onderneming, de leerling en de school. De OAO is voor de leerling een voltijds engagement, wat binnen de bouwsector 40 uur per week inhoudt. De leerling wordt drie of vier dagen per week opgeleid op de onderneming, de andere dagen gaat de opleiding door op school. De leerling ontvangt een vergoeding en heeft recht op betaald verlof.

De leervergoeding

De leervergoeding die vandaag geldig is, raadpleegt u best op de officiële website van de Vlaamse overheid.


Aandachtspunten:
•    De bedragen zijn wettelijk vastgelegd en moeten door iedereen gevolgd worden.
•    Bij overschrijding van de spilindex stijgt ook de leervergoeding.
•    Sommige afwezigheden, zoals onbetaalde vakantie of ongewettigde afwezigheid, hebben een invloed op de leervergoeding. De leervergoeding zal dan lager liggen.
•    Leerlingen met een OAO hebben geen recht op getrouwheidszegels (eindejaarspremie). 
•    Overwerk is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Uw leerling die overwerk verricht, heeft recht op overloon en inhaalrust

 

Vakantieregeling

Elke leerling met een OAO volgt  de traditionele schoolvakanties. Het is dus niet langer zo dat de leerling tijdens deze periodes voltijds naar de onderneming gaat. Deze vakantieperiodes zijn onbetaald verlof, tenzij de leerling reeds enkele dagen betaald verlof en inhaalrust heeft opgebouwd.

De opbouw van het betaald verlof verloopt op dezelfde manier als bij werknemers. De leerling bouwt ook inhaalrustdagen op. De andere dagen van de schoolvakantie zijn voor de leerling onbetaald verlof.
 

Mogelijkheid tot vakantiewerk

De leerling die in uw onderneming een opleiding volgt, kan enkel tijdens de zomermaanden (juli en augustus) bij u een vakantiejob doen. Tijdens de andere schoolvakanties is dit niet mogelijk (wel bij een andere werkgever).
 

Wat bij weerverlet?

De onderneming ontvangt voor de leerling een controlekaart C3.2A. Op dagen dat de leerling opgeleid wordt op school noteert de leerling code "A". Bij tijdelijke werkloosheid laat de leerling het vakje blanco, net zoals arbeiders.
Bij weerverlet wordt de overeenkomst met de leerling geschorst voor de duur van de tijdelijke werkloosheid, en wordt de leerling in tijdelijke werkloosheid geplaatst. 
De leerling bezorgt - net zoals arbeiders - de C3.2A-kaart aan de vakbond of de hulpkas.
 

Zie de Infofiche van de Vlaamse overheid
 

ConstruBadge

Personen die actief zijn binnen het paritair comité van de bouwsector, ontvangen een persoonlijke ConstruBadge. Deze kaart wordt automatisch verstuurd naar het adres van de leerling wanneer de Dimona-aangifte in orde is gebracht.
 

Inhaalrustdagen

Als de leerling meer dan 38 uren per week presteert (zowel op school als in de onderneming), bouwt de leerling inhaalrustdagen op zoals een bouwvakarbeider. Deze dagen kunnen opgenomen worden tijdens de schoolvakanties. Voor deze dagen behoudt de leerling dus de leervergoeding.

Reiskosten

 • De onderneming komt tussen in de verplaatsingskosten.
 • De leerling heeft recht op een mobiliteitsvergoeding.


Administratieve stappen

 • Bezorg een exemplaar van de overeenkomst aan uw sociaal secretariaat
 • Vraag een RSZ-nummer aan als u er nog geen heeft
 • Breng de Dimona-aangifte in orde met een nummer van een niet-nominatieve C3.2A-kaart. Indien u hier niet over beschikt dient u deze aan te vragen bij Constructiv
 • Geef de leerling bij uw ongevallenverzekering aan als werknemer
 • Breng de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in orde
 • Zorg dat u aangesloten bent bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). Dit is een wettelijke verplichting, ook voor zelfstandigen die een leerling opleiden!
 • Maak een risicoanalyse en werkpostfiches op en regel het gezondheidstoezicht van de leerling voor de start van de overeenkomst!

Meer informatie over deze sociale verplichtingen vindt u in de infofiche van de Vlaamse overheid.