• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ

In Vlaanderen wordt één leerovereenkomst gebruikt waarbij de leerling een leervergoeding krijgt en recht heeft op betaald verlof:  de overeenkomst alternerende opleiding (OAO).

Een OAO is een overeenkomst die de combinatie school-leerwerkplek mogelijk maakt met drie ondertekende partijen: de leerwerkplek, de leerling en de school. Deze overeenkomst wordt zowel gebruikt voor duaal leren, voor leren en werken al voor de leertijd. De leervergoeding is hetzelfde voor de verschillende opleidingsvormen.

De OAO betekent voor de leerling een voltijds engagement via de combinatie school en werkplek. Minderjarige leerlingen hebben een OAO van 38 uren/week; meerderjarige leerlingen hebben een engagement van 40 uren/week. Wanneer een leerling ingeschreven is in een centrum voor leren en werken, is hij drie dagen per week aanwezig op de leerwerkplek; wanneer hij is ingeschreven in een Syntra vzw, vier dagen per week. De andere dagen gaat de opleiding door op de lesplek. De leerling ontvangt een vergoeding en heeft recht op betaald verlof. 
 

De leervergoeding (sinds 1 januari 2022)

 • 490,60 Tijdens het eerste jaar van de alternerende opleiding
 • 541,30 Wanneer de leerling
  • het 1e jaar van de alternerende opleiding met succes beëindigd heeft
  • of de 2e graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd heeft
 •  583,60 Wanneer de leerling
  • het 2e jaar van de alternerende opleiding met succes beëindigd heeft
  • of het 1e jaar van de 3e graad secundair onderwijs met succes beëindigd heeft
  • of de kwalificatiefase van het buitengewoon onderwijs (opleidingsvorm 3) met succes beëindigd heeft

 


Vakantieregeling (vanaf 1 september 2019)

Elke leerling met een OAO volgt vanaf het schooljaar 2019-2020 de traditionele schoolvakanties (de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie). Het is dus niet langer zo dat de leerling tijdens deze periodes voltijds naar de werkplek gaat. Deze vakantieperiodes zijn onbetaald verlof, tenzij de leerling reeds enkele dagen betaald verlof en inhaalrust heeft opgebouwd.
 

Mogelijkheid tot vakantiewerk

De leerling die in uw onderneming een opleiding volgt, kan enkel tijdens de zomermaanden (juli en augustus) bij u een vakantiejob doen. Tijdens de andere schoolvakanties is dit niet mogelijk (wel bij een andere werkgever).
 

Wat bij weerverlet?

 • De overeenkomst met de leerling wordt geschorst voor de duur van de tijdelijke werkloosheid en de leerling wordt in tijdelijke werkloosheid geplaatst. Als het weerverlet op een lesdag valt, volgt de leerling gewoon les en hoeft de overeenkomst niet geschorst te worden.
 • Bij tijdelijke werkloosheid bezorgt u uw leerling een controleformulier C3.2A waarmee hij/zij de dagen tijdelijke werkloosheid kan (laten) registreren volgens de procedure die geldt voor bouwvakarbeiders.

Zie de Infofiche van de Vlaamse overheid
 

ConstruBadge

Personen die actief zijn binnen het paritair comité van de bouwsector, ontvangen een persoonlijke ConstruBadge. Deze kaart wordt automatisch verstuurd naar het adres van de leerling wanneer de Dimona-aangifte in orde is gebracht.
 

Inhaalrustdagen

Meerderjarige leerlingen presteren 40 uren per week en bouwen elke maand een inhaalrustdag op. Deze dagen kunnen opgenomen worden tijdens de schoolvakanties. Voor deze dagen behoudt de leerling dus de leervergoeding.
 

Reiskosten

 • De onderneming komt tussen in de verplaatsingskosten.
 • De leerling heeft recht op een mobiliteitsvergoeding.


Administratieve stappen

 • Bezorg een exemplaar van de overeenkomst aan uw sociaal secretariaat
 • Vraag een RSZ-nummer aan als u er nog geen heeft
 • Breng de Dimona-aangifte in orde
 • Vraag tijdig de C3.2A-kaart
 • Geef de leerling bij uw ongevallenverzekering aan als werknemer
 • Breng de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating in orde
 • Zorg dat u aangesloten bent bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). Dit is een wettelijke verplichting, ook voor zelfstandigen die een leerling opleiden!
 • Maak een risicoanalyse en een werkpostfiche op en ga na of de leerling gezondheidstoezicht nodig heeft

Meer informatie over deze sociale verplichtingen vindt u in de infofiche van de Vlaamse overheid.