• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ

De aangeduide mentor moet een pedagogisch attest kunnen voorleggen of een mentoropleiding volgen indien hij/zij hier nog niet over beschikt.

Nadat de onderneming erkend is als leerwerkplek, heeft het drie maanden de tijd om de mentoropleiding in te plannen en zes maanden om deze te (laten) volgen. Constructiv promoot de eendaagse sectorale mentoropleiding. 

Als de mentor al een mentoropleiding gevolgd heeft, bezorg dan zo snel mogelijk een kopie van het attest aan uw regionaal Constructiv-kantoor
LET OP: als de aangeduide mentor niet over een pedagogisch attest beschikt en de mentoropleiding niet volgt, kan hij/zij niet als mentor optreden in een leerovereenkomst!

 • Bekijk het opleidingsaanbod op mentor.constructiv.be en neem contact op met uw regionaal Constructiv-kantoor om een opleiding in te plannen en te genieten van financiële tussenkomsten! 
  • Wegens de coronamaatregelen werd ook een digitaal aanbod ontwikkeld, zie mentor.constructiv.be/training-search of neem contact met de verschillende opleidingscentra. Ook voor deze digitale mentoropleidingen zijn onder bepaalde voorwaarden sectorale tussenkomsten beschikbaar.
 • Graag richten wij uw aandacht op de meng-de-mentoropleiding, die zich zowel richt tot ondernemingen als tot scholen: de opleiding vindt plaats op school, samen met alle mentoren met wie de school samenwerkt. 

 

Financiële tussenkomsten

Constructiv voorziet financiële tussenkomsten in de opleidingskost van de mentor indien hij/zij een arbeider PC124 is. Dit geldt ook voor de zaakvoerder wanneer deze de opleiding samen met een arbeider volgt.

 • Als tegemoetkoming voor de uurloonkost (€ 21,30 per uur) kan men het Vlaams opleidingsverlof (VOV) aanvragen
 • Cumulatief kan een financiële tegemoetkoming vanuit de KMO-portefeuille aangevraagd worden (tot 30 % van de opleidingskost).