• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Corona
  • FAQ
Duaal leren is een specifieke vorm van alternerend leren met specifieke vormvereisten. Als u de keuze maakt om een leerling via duaal leren op te leiden, maakt u best een weloverwogen keuze.  
 

Dit is de essentie van duaal leren:

De nadruk ligt op LEREN
Duaal leren betekent dat de leerling de beroepscompetenties aanleert op school en in de onderneming. De leerling oefent niet enkel hetgeen op school aangeleerd werd, maar krijgt een degelijke opleiding in de onderneming. Samen met de school spreekt u duidelijk af wie welke zaken aan de leerling zal aanleren. Dit gaat over praktische kennis, maar kan uitgebreid worden naar theoretische kennis. De school bekijkt samen met u wat mogelijk is in de onderneming, en wat mogelijk is op school. Competenties die niet door de school of onderneming kunnen worden aangeleerd, moet de leerling op een andere plek aangeleerd krijgen: bij een andere onderneming of tijdens een externe opleiding.

De leerling haalt een DIPLOMA
Bij duaal leren werkt de leerling naar het behalen van een diploma secundair onderwijs. Dit betekent dat de leerling geen slachtoffer is van het watervaleffect, en dus vaak arbeidsrijper is.

Nauwere samenwerking met de school
Om ervoor te zorgen dat een duaallerentraject succesvol verloopt, is afstemming tussen de school en de onderneming belangrijk! De school bezoekt de onderneming regelmatig en volgt de leerling van dichtbij op. U evalueert het opleidingstraject van de leerling samen.

Inspraak in de EVALUATIE van de leerling
Aangezien u samen voor de opleiding van de leerling zorgt, krijgt u inspraak in zijn evaluatie en krijgt u een stem in de klassenraad. De school zorgt dat de administratie voor de onderneming tot een minimum te beperkt blijft.

Meer weten over duaal leren? Surf dan naar www.mentor.constructiv.be, hier kan u zelf ook opleidingen inplannen voor (jonge) arbeiders.