• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ
Duaal leren is een specifieke vorm vanwerkplekleren met specifieke vormvereisten. Als u de keuze maakt om een leerling via duaal leren op te leiden, maakt u best een weloverwogen keuze.  
 

Dit is de essentie van duaal leren:

De nadruk ligt op LEREN
De leerling kiest op school een opleiding. In bepaalde scholen kan dit duaal gevolgd worden i.s.m. een onderneming. Dus is het zo dat de leerling nier komt werken maar komt leren in de onderneming. De leerling leert de beroepscompetenties op school en in de onderneming. De leerling oefent in de onderneming niet hetgeen op school aangeleerd werd, maar leert in de onderneming ook nieuwe zaken.

Samen met de school spreekt u duidelijk af wie welke zaken aan de leerling zal aanleren. Dit gaat over praktische kennis, maar kan uitgebreid worden naar theoretische kennis. De school bekijkt samen met u wat mogelijk is in de onderneming, en wat mogelijk is op school. Competenties die niet door de school of onderneming kunnen worden aangeleerd, moet de leerling op een andere plek aangeleerd krijgen: bij een andere onderneming of tijdens een externe opleiding.

De leerling haalt een DIPLOMA
Bij duaal leren werkt de leerling toe naar het behalen van een diploma secundair onderwijs. Dit betekent dat de leerling een positieve keuze heeft gemaakt om duaal te leren, en vaak arbeidsrijper is.

Weet dat er geen verschil is tussen het diploma dat behaald werd via voltijds onderwijs of via duaal leren. De inhoud van de opleiding is dezelfde, het diploma is dus evenwaardig. Het verschil is dat bij voltijds onderwijs de leerling de opleiding volledig op school volgt (eventueel versterkt door een stage), en dat bij duaal leren de leerling de opleiding vooral in de onderneming volgt.

Nauwere samenwerking met de school
Om ervoor te zorgen dat een traject  duaal leren succesvol verloopt, is afstemming tussen de school en de onderneming essentieel! De school bezoekt de leerling in onderneming regelmatig en volgt de leerling van dichtbij op. U evalueert mee met de school het opleidingstraject van de leerling.

Inspraak in de EVALUATIE van de leerling
Aangezien u samen voor de opleiding van de leerling zorgt, krijgt u inspraak in de evaluatie en krijgt u een stem in de klassenraad. De school zorgt dat de administratie voor de onderneming tot een minimum beperkt blijft. Maar hou er rekening mee dat u regelmatig evaluatiedocumenten - digitaal of op papier - zal moeten invullen en doorgeven.