• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ
Het opleidingsplan verduidelijkt o.a. de startcompetenties van de leerling en bepaalt welke competenties de leerling moet aangeleerd krijgen.
In het opleidingsplan wordt ook afgesproken wie instaat voor het aanleren van welke competenties (u als werkgever, de school, een extern opleidingscentrum, …).

De school is verantwoordelijk voor de opmaak van dit opleidingsplan, maar zal dit in nauw overleg met u, de mentor en de leerling uitwerken. Het opleidingsplan is ook een leidraad voor de bedrijfsbezoeken die de school zal uitvoeren en voor de evaluatie van de leering.