• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Een mentor mag één leerling begeleiden. Als uw onderneming twee leerlingen opleidt, moeten er twee mentoren aangeduid worden die beiden over een pedagogisch attest beschikken of de mentoropleiding volgen.

Het aantal leerlingen dat u in een onderneming mag opleiden, is sectoraal vastgelegd en wordt bepaald in functie van het aantal arbeiders dat tewerkgesteld is in de vestigingszetel van uw onderneming:

  • minder dan vijf arbeiders: één leerling
  • vijf tot tien arbeiders: twee leerlingen
  • meer dan tien arbeiders: twee leerlingen + een extra leerling per schijf van tien arbeiders

Het aantal leerlingen met een OAO mag in geen geval het aantal personeelsleden van uw bedrijf overschrijden!