• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ
Als u de jongere nadien aanwerft als bouwvakarbeider en hij/zij jonger is dan 27, dan kan u een BouwIngroeiBaan opstarten. U voorziet dan opnieuw een mentor voor deze jongere, stippelt een opleidingstraject uit en organiseert na een half jaar een functioneringsgesprek.

Voor dit engagement ontvangt u een premie van € 1.000 en ook voor de jongere is een aanmoedigingspremie* voorzien.


* De sociale partners van de bouwsector hebben voor de leerlingen een aanmoedigingspremie voorzien. Voor elk jaar dat zij hun opleiding in een onderneming verderzetten ontvangen zij vanuit Constructiv automatisch een premie. De onderneming waarbij de leerling de opleiding volgt hoeft hiervoor geen stappen te ondernemen.
 
Na hun eerste jaar € 400
Na hun tweede jaar € 500
Bij hun start als bouwvakarbeider         € 700
In hun eerste jaar als bouwvakarbeider € 700