• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Behalve leerlingen kan u ook schoolverlaters, werkzoekenden, studenten en arbeiders opleiden.


Opleiden van een (nieuwe) arbeider:

 • Dankzij de BouwIngroeiBaan (BIB) is het makkelijker dan ooit om nieuwe, jonge arbeiders aan te werven. Constructiv biedt u financiële steun en begeleidt u bij aanwervingen voor een duurzame tewerkstelling. Als werkgever heeft u recht op een premie van € 1000.
 • Een geschoolde arbeider die aangeduid wordt als meester-mentor binnen uw bedrijf, zorgt voor de opleiding van een arbeider en begeleidt hem gedurende een periode van 12 maanden. Het meester-mentortraject  (MMT) voorziet in een opleidingsprogramma van 80 tot 180 uur, dat op maat uitgewerkt wordt. Als werkgever heeft u recht op een premie van € 1000.

Opleiden van een werkzoekende:

 • in Vlaanderen en in Brussel kan u i.s.m. de VDAB werkzoekenden opleiden via een IBO (individuele beroepsopleiding), of via verschillende stagemogelijkheden;
 • als Franstalige in Brussel kan u i.s.m. Actiris werkzoekenden opleiden via een FPIe (individuele beroepsopleiding), of via verschillende stagemogelijkheden.

Opleiden van studenten en cursisten:

 • In het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn er enkele graduaatsopleidingen waarbij de student stage moet lopen in een onderneming. Zo zijn er de opleidingen 'werforganisatie', 'bouw- en houtconstructie' en 'bouwkundig tekenen';
 • Ook het volwassenenonderwijs biedt bouwopleidingen aan waarbij er een stagecomponent is.
Volgend document geeft u als werkgever een overzicht welke types leren er op de werkvloer bestaan. Voor meer informatie kan u uw regionaal Constructiv-kantoor contacteren.