• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ
Een erkenning als leerwerkplek aanvragen doet u elektronisch via app.werkplekduaal.be. U kan de erkenning zelf aanvragen of dit overlaten aan de school.

Bij het aanvragen van de erkenning moeten volgende stappen worden doorlopen:
1.    Kies de opleiding die de leerling zal volgen.
2.    Duid een mentor aan.
3.    Uw bedrijf is gezond.

1.    Kies de opleiding die de leerling zal volgen
•    Een overzicht van alle mogelijke opleidingen bouw vindt u op de website van duaalleren.vlaanderen
•    Heeft u al contact met een school? Stem goed af met de school welke erkenning u precies moet aanvragen
•    U verklaart dat u de leerling de nodige competenties kan bijbrengen tijdens de opleiding en dat u hiervoor over de nodige uitrusting beschikt.

2.    Duid een mentor aan in uw bedrijf.
Deze mentor: 
•    heeft geen relevante veroordelingen (voorzie een uittreksel van het strafregister, type 596.2)
•    is minstens 25 jaar oud (of 23 als een bewijs van vooropleiding in het beroep voorgelegd kan worden)
•    heeft vijf jaar praktijkervaring (een uitzondering als een bewijs van vooropleiding in het beroep voorgelegd kan worden)
•    kan een pedagogisch attest voorleggen of zal een mentoropleiding volgen (binnen de zes maanden)

3.    U verklaart op eer dat uw onderneming financieel gezond is
U verklaart op eer dat uw onderneming financieel gezond is en geen veroordelingen heeft opgelopen.

De bouwsector hecht veel belang aan veiligheid en welzijn. Bijgevolg zal Constructiv nagaan of uw bedrijf een veilige leerwerkplek kan aanbieden.

Telefonisch contact
Een medewerker van Constructiv zal telefonisch contact opnemen om de erkenningsaanvraag te overlopen en meer informatie te geven. U kan op dat moment ook uw vragen stellen.

Binnen de 14 dagen na uw erkenningsaanvraag ontvangt u per e-mail een antwoord
•    U bent erkend: U kan starten met uw Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)
•    U bent niet erkend: Als u niet akkoord gaat met deze beslissing, kan u een beroepsprocedure opstarten. We raden u echter aan om eerst contact op te nemen met ons vooraleer u beroep aantekent.

Meer informatie over het aanvragen van de erkenning is te vinden op de website van het Departement WSE.