• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ

Wist u dat ...

 • u als onderneming een risicoanalyse moet uitwerken voor de start van de leerling? Daarin worden de nodige preventiemaatregelen bepaald om de risico’s waaraan een leerling kan worden blootgesteld tijdens de uitvoering van zijn werk te minimaliseren. 
 • onthaal verplicht is? De onderneming informeert de leerling over mogelijke risico’s en preventiemaatregelen (bvb a.d.h.v. de onthaalbrochure en een werkpostfiche).
 • het gezondheidstoezicht van de leerling dient te gebeuren voor het begin van de tewerkstelling? Contacteer hiervoor uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW), niet de school!
 • leerlingen bepaalde taken niet mogen uitvoeren? (Zie dossier 151 Jongeren in de bouw, blz. 9)
 • je een arbeidsongevallenverzekering moet af sluiten voor de leerling?


Heeft u vragen over bovenstaande zaken?
Contacteer ons! 


Of ga eens neuzen in onze digitale bibliotheek!