• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Stappenplan voor het organiseren van een bedrijfsinterne opleiding (BIO)

Opleidingen tijdens de werkuren moeten niet per sé extern worden georganiseerd. U kan ook zelf uw arbeiders opleiden en toch genieten van een sectorale tussenkomst!
Constructiv heeft voor u een stappenplan opgesteld om een opleiding binnen uw bedrijf te organiseren.

In elk bouwbedrijf zijn er medewerkers die tonnen ervaring, kennis en vaardigheden hebben opgebouwd in de loop der jaren. Ze zijn goud waard voor je bedrijf!
Deze kennis en ervaring vind je niet persé terug in een opleidingscentrum.
Waarom zou je dus deze uitgebreide ervaring, deze grondige kennis & voortreffelijke vaardigheden niet door deze medewerkers laten doorgeven aan minder ervaren arbeiders?

Organiseer BedrijfsInterne Opleidingen!
Constructiv ondersteunt je bedrijf hierbij:
- inhoudelijk
- én fnancieel

Stap 1: Vóór de start van de opleiding

Je regionale Constructiv kantoor is the place to be!
Je regionale Constructiv adviseur helpt je om de BIO te organiseren en de financiële ondersteuning aan te vragen.
Je regionale Constructiv adviseur geeft je de voorwaarden voor een BIO mee.
Je regionale Constructiv adviseur helpt je om enkele administratieve zaken in orde te brengen en om een goede MENTOR aan te duiden binnen je bedrijf.

De MENTOR is de spilfiguur van je BIO! Hij of zij geeft de opleiding en is een ervaren werknemer van je bedrijf. Hij of zij volgde een mentoropleiding (1 dag) of een gelijkgestelde didactische opleiding.

48 uur voor de start van de opleiding bezorg je de ingevulde meldingsfiche per e-mail aan je regionale Constructiv kantoor en aan bio-fee@constructiv.be

Stap 2 - Tijdens de opleiding

De mentor is gedurende de hele duur van de opleiding aanwezig op de werf of in het atelier.

Wijzigingen in de locatie en de deelnemer(s) geef je ten laatste de dag zelf vóór 9 uur door aan de biofoon, uitsluitend per sms: 0479 56 08 57

Vermeld steeds:
- de naam van je bedrijf
- de arbeider(s) in opleiding
- de mentor
- de wijziging
- de reden van de wijziging
- het nieuwe werfadres

De arbeider tekent elke dag op de aanwezigheidslijst voor de ontvangen opleiding.
De aanwezigheidslijst is steeds ter beschikking op de plaats van de opleiding.
Een auditor van Constructiv komt ter plaatse kijken naar de opleiding, om te zien of alles goed verloopt en om je te adviseren over het verdere verloop van je BIO.

Stap 3 - Na de opleiding

Bezorg bij het einde van de opleiding de aanwezigheidslijst direct aan je regionale Constructiv kantooren aan bio-fee@constructiv.be.
 
Bekijk hier het uitgebreide instructiefilmpje voor de organisatie van je BIO!

5.000

Opleidingsbedrijven

Alternate Text

46

Bouwberoepen

Alternate Text

26%

Participatiegraad arbeiders

Alternate Text

4758

Erkende opleidingen

Alternate Text

900.000

Opleidingsuren

Alternate Text

42.000

Opgeleide arbeiders

Alternate Text