• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Corona
 • FAQ

 

Wat is gedekt?

Het Medisch Plan neemt de medische kosten op zich. Indien een arbeider wordt opgenomen in het ziekenhuis, betaalt het medisch plan de meeste kosten. Dankzij de Medi-Assistancekaart worden al deze kosten rechtstreeks door AG Insurance geregeld.

Het medisch plan betaalt de kosten terug die een ziekenhuisopname met zich meebrengt:

 • verblijfskosten (in een gemeenschappelijke kamer of een tweepersoonskamer )
 • operatiekosten
 • medische erelonen
 • kosten van onderzoeken, behandelingen, geneesmiddelen *, raadplegingen*, en ambulante zorgen* één maand vóór en drie maanden na uw hospitalisatie.

* Die verband houden met de reden van opname in het ziekenhuis: zonder enige beperking. Alle behandelingskosten van 30 ernstige ziekten**, zelfs zonder ziekenhuisopname.

**Dertig ernstige ziektes: aids, amyotrofische laterale sclerose (ALS), brucellose, cerebrospinale meningitis, cholera, diabetes, difterie, encefalitis, kanker, leukemie, malaria, miltvuur, mucoviscidose, multiple sclerose (MS), nieraandoening behandeld met dialyse, pokken, poliomyelitis, progressieve spierdystrofieën, tetanus, tuberculose, tyfus, virale hepatitis, vlektyfus en paratyfus, ziekte van Alzheimer, ziekte van Creutzfeldt-Jacob, ziekte van Crohn, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, ziekte van Pompe.

 • kosten van prothesen en orthopedische apparaten, op voorwaarde dat:
  • ze voor een wettelijke tussenkomst in aanmerking komen
  • de kosten tijdens de opname werden gemaakt en verband houden met de opnamereden
 • kosten van het aangepaste vervoer naar het ziekenhuis - ook per helikopter, op voorwaarde dat een medisch getuigschrift aantoont dat een dringende ziekenhuisopname nodig was
 • buitenlandse ziekenhuis- en repatriëringskosten. Als uw arbeider onverwacht in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen, worden ook die kosten terugbetaald. Er is ook een volledig bijstandspakket, en als het nodig is, de repatriëring naar België. Alles over bijstand in het buitenland vindt u hier.
 • kosten van een dagkliniek
 • verblijfskosten van de donor wanneer de verzekerde een orgaan- of weefseltransplantatie ondergaat
 • kosten van palliatieve zorgen
 • kosten van plastische chirurgie als die een medische, herstellende functie heeft
 • kosten van medisch materiaal
 • mortuariumkosten als de ziekenhuisfactuur ze vermeldt

Wat is niet gedekt?

Kosten van deze zorgen of behandelingen betaalt AG Insurance niet terug:

 • esthetische zorgen of behandelingen, behalve wanneer de adviserende arts van de verzekeringsmaatschappij oordeelt dat de ingreep medisch verantwoord is
 • kuurbehandelingen, zoals thermalisme, thalassotherapie of diëtetiek
 • bijstand, opvang of onderhoud van de verzekerde
 • anticonceptiebehandelingen zoals sterilisatie
 • medisch ondersteunde vruchtbaarheidsbehandelingen, zoals kunstmatige inseminatie of in vitrofertilisatie
 • check-ups en preventieve opsporingsonderzoeken
 • vervoerskosten voor de behandeling van de 30 ernstige ziekten*
 • vervoerskosten en de huur- of aankoopprijs van medisch materiaal bij ambulante zorgen
 • niet-medische kosten, zoals de telefoonrekening
De ziekenhuisopnames en medische kosten die het gevolg zijn van een zware fout, worden ook niet gedekt door het medisch plan. Hieronder worden begrepen::
 • verwondingen door een opzettelijke daad of poging tot zelfmoord
 • verwondingen door een roekeloze handeling - behalve als uw arbeider deze doet om iets of iemand te redden
 • verwondingen na een vrijwillige deelname aan misdaden of misdrijven
 • verwondingen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van alcoholisme, druggebruik of misbruik van geneesmiddelen
 • verwondingen door dronkenschap, alcoholvergiftiging of druggebruik

Sommige behandelingen worden alleen terugbetaald, als uw arbeider beschikt over een medisch verslag dat de noodzaak ervan aantoont en voor zover de adviserende arts van de verzekeringmaatschappij hiermee akkoord gaat:

 • borstreconstructies - onafhankelijk van de oorzaak
 • behandeling van de kaaksbeenderen
 • chirurgische ingrepen voor gewichtsvermindering

Voor een ziekenhuisopname door psychische, psychiatrische aandoeningen of depressie, is de terugbetaling beperkt tot een periode van maximaal twee jaar - al dan niet onderbroken.

Wat kan uw arbeider zelf kiezen?

 • de behandelende arts: hij of zij moet vanzelfsprekend wel wettelijk gemachtigd zijn
 • het ziekenhuis
 • als uw arbeider kiest voor een eenpersoonskamer, betaalt hij zelf een vrijstelling van € 200

Wat met bijstand in het buitenland?

Ook wanneer uw arbeiders in het buitenland verblijven, zijn zij gedekt door het Medisch Plan. Wanneer zij in het ziekenhuis belanden, moeten zij binnen de 24 uur naar het nummer op de achterzijde van hun Medi-Assistancekaart bellen.

De verzekering betaalt dan een aantal kosten terug en voorziet in de nodige bijstand:

 • Opzoekings- en reddingskosten worden tot 5000 euro terugbetaald als de bevoegde plaatselijke autoriteiten of officiële hulpinstanties de reddingsactie organiseerden.
 • Het medisch team van de verzekeringsmaatschappij zorgt voor de beste medische bijstand door contact op te nemen met de behandelende, buitenlandse arts. Indien nodig reist een Belgische arts of een medisch team naar het buitenland om uw arbeider bij te staan.
 • De verzekeringsmaatschappij stuurt op vraag van de bevoegde medische instantie geneesmiddelen, prothesen of brillen op, als ze alleen in België te verkrijgen zijn. De aankoopprijs zelf en eventuele douanekosten zijn voor de rekening van uw arbeider.
 • Uw arbeider wordt gerepatrieerd naar een ziekenhuis dat beter is uitgerust of zich dichter bij zijn woonplaats bevindt.
 • Bij overlijden regelt de verzekeringsmaatschappij de repatriëring en neemt ze een aantal kosten ten laste.
 • Mag uw arbeider de eerste vijf dagen niet worden vervoerd? Dan betaalt de verzekeringsmaatschappij de extra verblijfskosten van zijn reispartner terug - maximaal tien dagen tegen 65 euro per nacht. Ofwel regelt en betaalt ze de heen- en terugreis en de hotelkosten van een familielid uit België - maximaal tien dagen tegen 65 euro per nacht.
 • De meeste medische kosten worden terugbetaald:
  • medische en heelkundige erelonen
  • geneesmiddelen die de plaatselijke arts of chirurg voorschreef
  • hospitalisatie
  • ziekenwagen, als die door de plaatselijke arts werd bevolen

De buitenlandse ziekenhuisopname moet dringend en onverwachts zijn, of vooraf door het ziekenfonds zijn goedgekeurd. Anders worden de medische kosten niet terugbetaald.

Sommige kosten betaalt de verzekeringsmaatschappij sowieso niet terug:

 • esthetische behandelingen
 • preventieve geneeskundige en kuurbehandelingen
 • behandelingen die de Belgische sociale zekerheid niet erkent
 • medische apparaten, prothesen, brillen en contactlenzen - behalve als ze het gevolg zijn van de buitenlandse ziekenhuisopname
 • medische kosten door drank- of drugsmisbruik, of door roekeloze daad
 • kosten die niet werden doorgegeven op het moment van hospitalisatie

Contact

Voor meer informatie over het Medisch Plan voor de bouwsector, kan u terecht bij:

 • Uw vakbond
 • Het servicecenter van AG Insurance
  • via de infolijn van het Contact office Health Care van AG Insurance : 078 15 50 30
  • www.ag.be/hospi
 • Constructiv:
 • Uw verzekeringsmakelaar