• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Sociale voordelen ter ondersteuning van de eindeloopbaan

De sectorale SWT-regelingen (brugpensioen)

Naast de maandelijkse vergoeding die de RVA bij brugpensionering uitbetaalt, keert de sector aan de bruggepensioneerde een aanvullende som uit. Hierdoor behoudt deze zowat zeventig procent van zijn laatste loon. Het precieze bedrag van de sectorale aanvulling is afhankelijk van de scholingsgraad en de gezinssituatie.

In de bouwsector zijn vier brugpensioenstelsels (SWT-regelingen) van toepassing:

 • de algemene regeling
 • de regeling bij ongeschiktheid
 • de regeling in geval van een lange loopbaan
 • de regeling in geval van medische redenen

Vragen? Contacteer ons!

In dit schema worden de vier regelingen weergegeven en de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in één van de vier stelsels te kunnen instappen.Bovenop de vergoeding aan de bruggepensioneerde arbeiders, neemt Constructiv ook de patronale bijdrage ten laste die van toepassing zijn op deze maandelijkse SWT-vergoedingen.
 

Voordelen aan gepensioneerden en weduwen

Pensio B

In 2007 heeft de sector het pensioenfonds Pensio B OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen) opgericht. Dit sectoraal pensioenfonds staat in voor het administratief en financieel beheer van het Construo Plan. Binnen het Construo Plan wordt voor elke aangeslotene een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van 3-maandelijkse stortingen op een individuele rekening. Deze stortingen zijn gelijk aan een percentage van het loon en dit percentage evolueert in functie van de anciënniteit in de bouwsector.

Constructiv

Vóór 2007 kende Constructiv al een voordeel toe aan uw arbeiders en in geval van overlijden, aan hun weduwen. Elk jaar kregen zij forfaitair vakantiegeld. Constructiv keert dit vakantiegeld nog verder uit aan de gepensioneerden en de weduwen die er al recht op hadden vóór 2007.

Constructiv kent in sommige gevallen ook een aanvulling toe op het aanvullend pensioenbedrag dat in Pensio B werd opgebouwd. Deze regeling zorgt ervoor dat arbeiders die al vóór 2007 een langere loopbaan in de bouw hadden, niet worden benadeeld.