• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Sociale voordelen voor actieve arbeiders

Getrouwheid aan de sector loont. Dit idee vormt ook de rode draad bij de toekenning van voordelen aan uw arbeiders.

De legitimatiekaart

Met de legitimatiekaart die Constructiv uitreikt, kunnen uw arbeiders bewijzen dat ze in de bouwsector aan de slag zijn. Deze kaart vermeldt het aantal werkelijk gepresteerde of gelijkgestelde dagen waarop hij of zij actief was in de bouw. Alle arbeiders die in de loop van het vorige werkjaar (het referentiejaar) bij één of meer bedrijven uit de sector aan de slag waren, ontvangen de kaart automatisch.

Meer informatie? Neem contact op !
 

Getrouwheidszegels

De bouwsector biedt steeds uitdagend en afwisselend werk. Vandaar dat we al uw arbeiders extra belonen voor hun engagement en productiviteit door middel van getrouwheidszegels. Uw arbeiders ontvangen deze zegels op het einde van het jaar en de waarde hiervan stemt overeen met 9% van het brutoloon.

Indien uw arbeider bijkomende informatie wenst over deze zegels, kan hij contact opnemen met zijn vakbond of het PDOK-Zegelstelsel

Ook kan je bij ons terecht voor meer informatie!

Weerverletzegels

Uw arbeiders werken vaak buiten en hun activiteit hangt af van de weersomstandigheden. Zo kan hevige regen, sneeuw of hagel het werk op de bouwplaats onmogelijk maken. Soms stelt uw arbeider pas ter plekke vast dat het werk niet kan worden aangevat.

In zulke gevallen moet u als werkgever slechts de helft van het loon uitbetalen. Uiteraard zijn uw arbeiders niet verantwoordelijk voor het slechte weer. Daarom compenseert Constructiv het loonverlies met weerverletzegels ter waarde van 2 % van het brutoloon.

Indien uw arbeider bijkomende informatie wenst over deze zegels, kan hij contact opnemen met zijn vakbond of het PDOK-Zegelstelsel

Ook kan je bij ons terecht voor meer informatie!

Rustdagen/ Bouwverlof

Over een volledig jaar beschouwd, werkt een arbeider uit de bouwnijverheid gemiddeld achtendertig uur per week. Tijdens het grootste deel van het jaar wordt er evenwel veertig uur per week gepresteerd.

Uw arbeiders krijgen om die reden per jaar twaalf bijkomende rustdagen. Deze zorgen ervoor dat uw arbeiders niet langer werken dan wettelijk mag. Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf legt de data van de bijkomende rustdagen vast waarvan het grootste deel op het einde van het jaar valt. Voor deze rustdagen ontvangen uw arbeiders een forfaitaire vergoeding van Constructiv, waarvan het bedrag bepaald wordt door zijn geschooldheid. Enkel arbeiders die nog bij uw bouwonderneming in dienst zijn op het moment dat de rustdag valt, hebben recht op deze vergoeding.

Bekijk het overzicht van de toekenningsvoorwaarden voor de rustdagen!
Meer informatie? Neem contact op !

Promotievergoeding

Constructiv kent een promotievergoeding toe aan arbeiders die een hypothecaire lening afsluiten om een eigen huis te kopen, te bouwen of te verbouwen. Met de promotievergoeding ontvangen uw arbeiders gedurende de volledige looptijd van hun lening financiële steun vanuit de bouwsector.
Meer informatie? Neem contact op !
 

Sectorale hospitalisatieverzekering

De sociale partners van de bouwsector hebben ervoor gezorgd dat uw arbeiders een uitstekende bescherming genieten voor de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname. Een medisch plan werd afgesloten bij AG Insurance en de sector draagt hiervoor de kosten. Voor uw actieve arbeiders is dit voordeel volledig gratis. Ze worden automatisch aangesloten wanneer ze twee opeenvolgende kwartalen in de sector hebben gewerkt.

Daarnaast kunnen uw arbeiders ook hun gezinsleden van een hospitalisatieverzekering met identieke waarborgen tegen gunstige voorwaarden laten genieten.

Meer informatie kan u vinden onder in de rubriek Hospitalisatieverzekering.
 

Opbouw pensioen

Pensio B is een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) en is opgericht begin 2007. Pensio B staat in voor het beheer en de uitvoering van sectorale pensioenplannen.

Wilt u hier meer over weten? Surf dan naar www.pensiob.be.