• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Voordelen in geval van tijdelijke werkloosheid

De aanvullende vergoeding vorst

Wanneer uw arbeiders hoofdzakelijk buitenwerk verrichten, wordt u soms gedwongen om de activiteiten stil te leggen bij aanhoudende vorst of blijvende sneeuw. Uw personeel valt dan terug op de werkloosheidsverzekering, maar het bedrag van de werkloosheidsuitkering is lager dan het loon. De aanvullende vergoeding vorst past dit verschil gedeeltelijk bij.

De aanvullende vergoeding vorst gaat naar al uw arbeiders die een legitimatiekaart rechthebbende bezitten. Uw arbeiders hebben voor elke dag van tijdelijke werkloosheid door winterweer recht op deze vergoeding. De vergoeding wordt uitgekeerd met de werkloosheidsvergoeding die uw arbeiders tijdens de vorstperiode ontvangen. Hoeveel uw arbeiders krijgen, hangt af van hun geschooldheid.

Vorstperiodes

De vergoedbare periodes vorst bij vorst en blijvende sneeuw worden vastgesteld volgens klimaatcriteria.

Consulteer de vergoedbare periodes.

Het Belgisch grondgebied is in twaalf vorstzones verdeeld en als werkgever kan u opzoeken in welke vergoedingszone de plaats van tewerkstelling ligt of in welke zone de woonplaats van de arbeider gelegen is.

De bijzondere aanvullende vorstvergoeding

Werkloosheid door vorst heeft niet alleen tot gevolg dat het maandloon van uw arbeiders daalt, maar ook hun vakantiegeld vervalt voor deze dagen. Om dit verlies te compenseren, keert Constructiv de bijzondere aanvullende vorstvergoeding uit. Alle arbeiders die een aanvullende vergoeding vorst ontvingen wegens slecht weer, krijgen de bijzondere aanvullende vorstvergoeding automatisch toegekend. Per werkloosheidsdag die veroorzaakt wordt door vorst, ontvangt elke arbeider een vast bedrag.

De aanvullende vergoeding bouw

Naast vorst en sneeuw kunnen ook andere omstandigheden zorgen voor tijdelijke werkloosheid. Zo kan bijvoorbeeld ook het economisch klimaat het werk tijdelijk verhinderen. In dit geval geldt een gelijkaardig systeem als bij aanhoudende vorst of blijvende sneeuw. Uw arbeiders hebben recht op een hoofdwerkloosheidsuitkering en een bijkomende uitkering, de aanvullende vergoeding bouw.

Uw arbeiders komen in aanmerking voor de aanvullende vergoeding bouw indien zij een legitimatiekaart rechthebbende hebben en ontvangen de vergoeding samen met de hoofd-werkloosheidsuitkering.

Uw arbeiders krijgen deze compensatie voor maximaal zestig werkloosheidsdagen. Het bedrag dat ze ontvangen, hangt af van hun geschooldheid.