• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • Koopkrachtpremie
  • FAQ

Advies en begeleiding op de bouwplaats

Als werkgever wilt u absoluut veiligheid op de werkvloer garanderen. Constructiv kan u hierin ondersteunen en werkt op het vlak van welzijn rond 2 grote assen, met name adviesverstrekking in het kader van bouwplaats- en bedrijfsbezoeken en acties met het oog op sensibilisering en informatie.

Bouwplaats- en bedrijfsbezoeken

Een van de kerntaken van Constructiv is welzijnsadvies verlenen aan u als werkgever van een bouwbedrijf. Dit gebeurt hoofdzakelijk naar aanleiding van een bouwplaatsbezoek. Indien er tijdens dit bezoek vaststellingen van tekortkomingen worden gedaan, worden deze ter plaatse besproken met de werfverantwoordelijke, de arbeiders en hun vertegenwoordigers en in sommige gevallen met de directie of de preventieadviseur ...

Concrete adviezen voor uw bouwonderneming

Na het bouwplaats- of werfbezoek worden de vaststellingen verwerkt en ontvangt u een adviesverslag. In dit verslag werden de eventueel gedetecteerde tekortkomingen omgezet in adviezen voor uw onderneming, meestal verduidelijkt aan de hand van een foto. Zo krijgen aannemers een duidelijk beeld van de aard van de adviezen.

Bijkomende acties

Op basis van de vastgestelde tekortkomingen op meerdere bouwplaatsen kunnen onze adviseurs eventuele bijkomende acties aanraden die door u als werkgever of door de preventieadviseur uitgewerkt dienen te worden. Hiervoor worden, na analyse van de vaststellingen, een aantal specifieke aandachtspunten naar voor geschoven. De resultaten van deze geco√∂rdineerde acties worden in de meeste gevallen gevolgd door een bedrijfsbezoek om het algemeen preventiebeleid van uw bouwonderneming te optimaliseren.

Wenst u graag meer informatie over onze adviesverstrekking in het kader van bouwplaats- en bedrijfsbezoeken of bijkomende acties? Wenst u een afspraak vast te leggen? Uw Constructiv-adviseur helpt u graag verder.