• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ

Competentiebeheer

Constructiv ondersteunt u bij de aanwerving van personeel met de juiste competenties. Hiervoor hebben we in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de sector verschillende beroepscompetentieprofielen opgesteld. Deze profielen beschrijven de verschillende beroepen binnen de sector en de competenties die bij elk beroep verwacht worden van een ervaren vakman.

Beroepscompetentieprofielen (BCP)

De Beroepscompetentieprofielen van Constructiv worden opgesteld in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de sector. Een BeroepsCompetentieProfiel beschrijft een beroep en de competenties die van een ervaren beoefenaar van het beroep verwacht worden. Er wordt telkens een definitie van het beroep gegeven en de inhoud en het beroepsdomein worden afgebakend.

Zie ook onze Beroepenfiches in de rubriek Publicaties.

 


 


De volgende projecten worden mogelijk gemaakt dankzij financiële steun vanuit het Vlaams ESF Agentschap met middelen van de Europese Unie, het Vlaams Cofinancieringsfonds en de bouwsector.


Reno-VLAMT

Het Reno-VLAMT-project onderzoekt welke nieuwe competenties nodig zijn om als arbeider een renovatieproject uit te voeren. Om hiertoe te komen, bewandelt het project drie transitiegebieden: nieuwe technologieën en digitalisering, circulaire en koolstof neutrale economie, en de impact van de coronacrisis.

De maatschappelijke tendens naar digitalisering heeft ook op de processen binnen de bouwsector effect en is te voelen tot op de bouwplaats. Momenteel komt de uitvoerende arbeider nog weinig in aanraking met digitalisering, maar dit zal in de nabije toekomst veranderen. Dit project wil de toepassingen identificeren en in kaart brengen welke competenties daarvoor vereist zijn.

Een tweede maatschappelijke evolutie is de zoektocht naar duurzaamheid, een factor waarop de bouwsector een grote invloed heeft. Zowel tijdens het bouwproces, de gebruikstijd en de ontmanteling van gebouwen zijn nog grote stappen te zetten. De term circulair bouwen maakt steeds meer opgang en hoewel de impact hiervan op uitvoerende arbeiders misschien niet meteen zichtbaar is, is deze daarom niet minder relevant. Kennis over nieuwe materialen, inzicht over de optimale werking in relatie tot de plaatsing, een correcte ontmanteling van materialen, enz. vragen nieuwe competentievereisten van arbeiders. Ook hier zal het project de evoluties identificeren en in kaart brengen welke invloed deze heeft op de vereiste competenties van arbeiders.

Ondertussen zinderen de economische gevolgen van de coronacrisis nog na. Deze laatste zorgt dankzij het Europees steunprogramma voor een ongekende stimulans van digitalisering en duurzaamheid. De bouwsector is rechtstreeks betrokken, onder andere door een focus op het energiezuiniger maken van het gebouwenpark d.m.v. renovatie. Daarom dat binnen dit project concreet voor de renovatiesector is gekozen. De uitdagingen zijn er groot en de nood aan arbeiders zal de komende jaren sterk stijgen.

Het uitvoeren van de strategische competentieprognose verloopt via de VLAMT-methodiek (Vlaams Arbeidsmarktonderzoek voor de toekomst) en zal worden uitgevoerd door IDEA Consult. Deze methodiek organiseert onder andere interviews met renovatie-ondernemingen die reeds stappen zetten rond digitalisering en circulair bouwen.

Daarnaast volgen relevante partners (sectorale sociale partners, SERV, 2 hogescholen, VDAB, WTCB, ...) in een stuurgroep het project kritisch op. Vanuit de bevindingen wordt een actieplan opgesteld. Hiermee kan de gehele sector aan de slag om de stap naar een digitaal en duurzaam bedrijfsproces in de renovatiesector definitief te zetten.

Indien je hierover graag meer informatie ontvangt, of zou wensen deel te nemen aan het project, kan je contact opnemen met ons
 

Skills21Build

De bouw kent een immense evolutie. Op technisch vlak omwille van nieuwe wet- en regelgevingen, innoverende producten, technieken en bouwmethodes, maar ook op organisatorisch en niet-vaktechnisch vlak. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er een stijgend belang gehecht wordt aan de organisatorische, leidinggevende en ook communicatieve vaardigheden en dit voor iedereen op de bouwplaats.  

Dankzij deze ESF-middelen kan Constructiv bedrijven aanmoedigen om in te zetten op levenslang leren, en om de bouwvakarbeiders sterker te maken op de arbeidsmarkt. Daarom werkte Constructiv de volgende opleidingen uit, die in de projectperiode zullen worden georganiseerd voor de geïnteresseerde ondernemingen:
 • Klantvriendelijkheid
 • Leidinggeven, ploegcoaching en basiscommunicatieregels
 • Mentoropleiding plus
 • Omgaan met verandering
 • Sirk Sekuur
 • Werken met de tablet
Indien je hierover graag meer informatie ontvangt, of indien je wenst deel te nemen aan het project om één van deze opleidingen te volgen, kan je contact opnemen met ons!