• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Competentiebeheer

Constructiv ondersteunt u bij de aanwerving van personeel met de juiste competenties. Hiervoor hebben we in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de sector verschillende beroepscompetentieprofielen opgesteld. Deze profielen beschrijven de verschillende beroepen binnen de sector en de competenties die bij elk beroep verwacht worden van een ervaren vakman.

Beroepscompetentieprofielen (BCP)

De Beroepscompetentieprofielen van Constructiv worden opgesteld in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van de sector. Een BeroepsCompetentieProfiel beschrijft een beroep en de competenties die van een ervaren beoefenaar van het beroep verwacht worden. Er wordt telkens een definitie van het beroep gegeven en de inhoud en het beroepsdomein worden afgebakend.

Zie ook onze Beroepenfiches in de rubriek Publicaties.